10 dôvodov prečo je CNG nový diesel

Nafta bola dlhodobo najúspornejším palivom pre flotily. Tiež sa považovala za najekologickejšie palivo, kým nevyšla na svetlo pravda o emisiách pevných častíc a NOx. Výrobcovia dieselových motorov a automobilov sa snažili očistiť svoje meno a investovali značné prostriedky na to, aby dieselové motory spĺňali prísne emisné normy Euro VI ale potrvá ešte dlho kým sa vráti dôvera v „čierne palivo“.

zdroj obrázku: https://crestlineautotransport.com/blog/cng-future-transportation/

Ale ak nie nafta, tak čo? Veľmi dobrou odpoveďou je stlačený zemný plyn (CNG), najmä pre vodičov na dlhé vzdialenosti, alebo pre tých ktorí sa ocitnú v nízko-emisnej zóne Hamburgu alebo iného veľkého mesta západnej Európy, ak ich auto je označené g-tron, TGI alebo G-Tec. Tu je 10 dôvodov, prečo prejsť na plyn.

1. Nízka cena a zároveň najvyššia energetická hustota paliva

Cena kilogramu CNG je, v celej EU, zväčša nižšia ako benzínu alebo dieselu v rozpätí 10% až 40% (občasné znižovanie cien PHM z dôvodu kríz nevykompenzujú celkovú úsporu počas celej prevádzky vozidla). Avšak aj v situácii kedy by boli palivá v rovnakej cene, energetická hustota CNG je vyššia ako 1liter benzínu alebo dieselu.

1 kg CNG = 1,4 m3 zemného plynu
1 l benzínu = 1,0 mzemného plynu
1 l nafty = 1,2 m3 zemného plynu
1 l LPG = 0,8 m3 zemného plynu

Z uvedeného vyplýva, že 1 kg CNG má najvyššiu energetickú hustotu z uvedených PHM.

Modelová situácia pre zjednodušenie:

Aby dieselové vozidlo prešlo rovnakú vzdialenosť ako vozidlo s 1 kg CNG, vozidlo musí mať natankované 1.36l nafty / 1.5l benzínu / 1.9l LPG.

Ak by liter benzínu a dieselu stál 1€ a zohľadnil sa koeficient energetickej hustoty paliva, tak:

1 kg CNG = 1,198€
1 kg CNG = 1,36 l dieslu
1 kg CNG = 1,51 l benzínu


1l nafty = 1€ x 1,36 = 1,36€ = 1kg CNG 
1l benzínu = 1€ x 1,51 = 1,51€ = 1kg CNG

 

2. Lepšie pre dlhé vziadelnosti ako el. hybridy

V momente keď sa batéria v hybridnom automobile vybije, čo sa stane do cca 50km jazdy, (ak nevlastníte nový BMW X5 45e alebo Mercedes GLE 350de), spaľovací motor musí pracovať v ťažších podmienkach spôsobených značnou hmotnosťou batérii a komponentov hybridného pohonu. Dôsledkom toho je výrazne zvýšená spotreba paliva. V prípade CNG toto nehrozí, motory sú vyladené čo má za následok dlhšiu životnosť motora, bezproblémový studený štart, hladký chod a pod. V neposlednom rade dnešné CNG vozidlá bez problémov zvládajú 350 – 550 km, pri úžitkových vozidlách ako VW Caddy Maxi až 650km s 36kg objemom CNG. Dojazdová benzínová nádrž zabezpečí ďalších 75-150km.

3. Veľmi nízke emisie pevných častíc a NOx

V porovnaní s motorovou naftou a benzínom vytvára zemný plyn pri spaľovaní oveľa menej oxidov dusíka (NOx) a pevných znečisťujúcich látok (PM). Proces spaľovania je aj tichší (-30% emisií hluku). CNG je preto lepším „mestským“ palivom ako nafta. Viac detailné informácie o produkovaných emisiách CNG vozidiel.

4. Veľmi nízke COemisie

Emisie výfukových plynov ako aj emisie produkované výrobou a distribúciou CNG sú u CO2 o 30% nižšie ako pri ostatných uhľovodíkových palivách. CNG je však jednoznačným víťazom (aj podľa nemeckého ADAC) v oblasti skleníkových plynov produkovaných počas  celej životnosti vozidla, a to aj v porovnaní s elektromobilmi. Biometán pridávaný do plynových sietí predstavuje najekologickejšie palivo pre CNG vozidlá.  SEAT je leadrom CNG v rámci VW group.

5. Obrovské zásoby zemného plynu

Zásoby zemného plynu sú obrovské, čo zaručuje dodávky na nadchádzajúce 10-ročia.

Taktiež ceny zemného plynu nie sú závislé od cien palív vyrábaných z ropy (benzín, diesel, LPG). Tým pádom zemný plyn výrazne menej podlieha výkyvom a v posledných rokoch ceny zostali stabilné. 

6. Zemný plyn je obnoviteľným zdrojom energie

CNG môže byť trvalo udržateľné palivo. Z biologického odpadu a kalov je možné vytvoriť metán - hlavnú zložku CNG. Audi ho vytvára elektrolytickým rozkladom vody na kyslík a vodík. Z vodíka a CO2 sa vyrába metán, čím sa CNG stáva uhlíkovo neutrálnym. Pri využití biometánu z recyklovaného komunálneho odpadu alebo kvapalného paliva vozidlá CNG dokonca znižujú CO2 v ovzduší nie „len“ že ho menej emitujú. Pre viac info si prečítajte štúdiu.

zdroj: https://www.ngva.eu/medias/natural-gas-infrastructure-and-outlook-towards-2030/

7. Nižšia obstarávacia cena ako el. hybridy a niekedy aj ako "dízle"

Auto na CNG zvyčajne stojí v priemere o 1 500 EUR viac ako benzínový model, z ktorého pochádza. A modelová ponuka sa rozširuje: Audi, Fiat, Iveco, Mercedes, Opel, SEAT, Škoda a VW majú v ponuke aspoň jeden model CNG. Ponuka CNG vozidiel dostupných na Slovensku. Najdú sa aj svetlé výnimky kedy je CNG model dokonca lacnejší ako benzínový napr. Audi A3 G-tron.

Náklady na prevádzku CNG vozidiel sú výrazne nižšie ako náklady na dieselové motory. Vyplýva to z množstva komponentov, ktoré dieslové ale aj benzínové motory musia využívať z dôvodu znižovania emisií ako AD BLUE, DPF filter, EGR ventily. Napríklad už len CNG vstreky predstavujú iba 1/3 ceny dieselových vstrekov.

8. Stále rozširujúca sa infraštruktúra CNG plniacich staníc

Hlavná prekážka úspechu vozidiel na CNG sa začína rúcať, pretože čoraz viac čerpacích staníc začína ponúkať aj CNG alebo vznikajú samostatne stojace CNG stanice. Nemecko plánuje do roku 2025 mať 2 000 CNG staníc. Malé Belgicko už má 100 staníc. Francúzsko a Španielsko tak isto pracujú na CNG infraštruktúre. Zoznam CNG plniacich staníc v Európe a na Slovensku. Minulý rok 2019 pribudla nová verejná CNG plniacia stanica v Liptovskom Mikuláši.
 

Zdroj: https://www.ngva.eu/stations-map/

9. CNG vozidlá môžu parkovať v podzemných garážach

Na rozdiel od vozidiel poháňaných LPG nie sú vozidlá na CNG zakázané v podzemných parkoviskách. LPG je ťažšie ako vzduch a môže sa hromadiť nad podlahou parkoviska, čo predstavuje riziko, keďže LPG je výbušné. To nie je prípad CNG, ktorý je ľahší ako vzduch a stúpa nahor, tým pádom sa odvetrá. Okrem toho je zemný plyn horľavý nie výbušný !

10. CNG je bezpečné

Plynové nádrže podliehajú veľmi prísnym bezpečnostným protokolom a sú vyrobené z veľmi pevných materiálov, ako sú plasty vystužené uhlíkovými vláknami (CRFP). Odolajú tlaku 750 bar, extrémnemu teplu a nárazom (plná nádrž CNG má tlak 200 barov). Nádrže majú tiež poistné ventily. Tepelná poistka bráni explózií zásobníka plynu pri nadmernom náraste tlaku vplyvom vysokej teploty alebo mechanickom poškodení.

Pri teplote vyššej ako 110 °C dochádza k prasknutiu sklenenej ampulky (bezpečnostný ventil) a plyn uniká do okolia prostredníctvom kanálika, čo zabráni roztrhnutiu nádrže.

Zhrnutie

Pohon CNG predstavuje značnú finančnú úsporu 30% až 50% na PHM a zároveň neznečisťuje ovzdušie škodlivými látkami. Ak jazdíte viac ako 15 000km ročne úsporu pocítite už pri prvom tankovaní, vypočítajte si Vašu úsporu na CNG. Na Slovensku sa výstavba CNG staníc rozbieha či už výstavbou verejných, samoobslužných CNG staníc v sieti CNG Slovensko s.r.o., alebo projektom FUELCNG ako aj zvyšujúcim sa dopytom po vnútropodnikových CNG plniacich staniciach pre stále rozširujúce sa vozové parky, keďže pohon CNG využívajú osobné, úžitkové, nákladne vozidlá a aj vysokozdvižné vozíky. V prípade záujmu o prechod vozového parku na CNG neváhajte kontaktovať CNG Slovensko s.r.o..

Rozvoj CNG na Slovensku vie každý podporiť poukázaním 2% z dane pre občianske združenie „CNG naša budúcnosť na cestách“.

 

Spracoval: Ing. Michal Smolnický
-https://www.fleeteurope.com/en/new-energies/europe/features/10-reasons-why-cng-new-diesel?a=DQU04&t%5B0%5D=Diesel&t%5B1%5D=CNG&t%5B2%5D=LEZ&curl=1
-https://www.ngva.eu/stations-map/

 

Prázdny
Prázdny
Copyright © 2018 CNG Slovensko s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov. Webdesign vytvoril VIZUAL ®