Tichý zabijak - pevné častice PM a NOx 3.Časť

Obyvatelia veľkomiest určite poznajú ten pocit keď okolo vás prejde vozidlo a vy sa rozkašlete alebo si zapchávate nos, máte problém sa poriadne nadýchnuť. Vinníkom sú pevné častice PM a oxidy dusíka NOx

V predchádzajúcich článkoch  (1. časť a 2. časť) sme si vysvetlili koľko CO2 celkovo vypúšťame do ovzdušia a čo to spôsobuje, množstvo emisií elektromobilov, informácie o neustálom ochladzovaní planéty v priebehu posledných cca 10 000 rokov.

Tichý zabijak - pevné častice a NOx

Prečo je teda tak dôležité redukovať vypúšťanie škodlivých plynov, skleníkových plynov a celkovo emisií do ovzdušia, napriek tomu, že Slovensko ani EÚ nie je ani zďaleka najväčším znečisťovateľom ovzdušia na Zemi ? Obyvatelia veľkomiest určite poznajú ten pocit keď okolo vás prejde vozidlo a vy sa rozkašlete alebo si zapchávate nos, máte problém sa poriadne nadýchnuť. Vinníkom sú pevné častice PM a oxidy dusíka NOx. PM spôsobujú najväčšie škody na ľudskom zdraví v Európe. (PM2,5 , PM10 pevné častice menšie než 2,5 μm, 10 μm)

Práve vozidlá s alternatívnym pohonom vylučujú minimálne množstvo výfukových plynov a hlavne pevných častíc (najnebezpečnejšie pre ľudský organizmus sú oxidy dusíka NOx ).

Pevné častice PM a oxidy dusíka NOx majú za dôsledok vyššie % respiračných ochorení a rakoviny pľúc primárne obyvateľov veľkomiest.

Česká republika

“Například: Expozice suspendovaným částicím PM2,5 (pevné častice menšie než 2,5 μm) zapříčinila v západní, střední a východní Evropě cca 430 000 předčasných úmrtí a vedla k celkovému zkrácení očekávané doby dožití o více než 7 milionů let.

Podle odhadů Státního zdravotního ústavu se v roce 2012 v ČR expozice suspendovaným částicím PM10 (pevné častice menšie než 10 μm) podílela na cca 5 500 předčasných úmrtích. Kvantifikované externí náklady z oblasti dopravy k emisím prachového aerosolu jsou pro rok 2011 odhadovány v souhrnné výši 5,5 mld. ročně, přičemž dominantní kategorií dopadů jsou předčasná úmrtí (cca 3,9 mld. Kč).
Graf níže ukazuje externí náklady zdravotních efektů příspěvku dopravy k emisím PM (2011) v největších městech ČR. “


Slovenská republika

Na Slovensku na tom nie sme bohužiaľ o nič lepšie, priam horšie. Efektívnejšie by možno bolo uvádzanie hodnoty PM2,5 a PM10 aby bolo každému jasné ako veľmi a či vôbec ohrozuje seba a svoje okolie vo veľkomestách.

Zo štúdie Preskúmanie dôkazov o zdravotných aspektoch znečistenia ovzdušia ďalej vyplýva, že dlhodobé vystavenie jemným časticiam môže spustiť aterosklerózou, mať nežiaduce následky pri pôrode a spôsobiť detské respiračné ochorenia a potvrdzuje príčinný vzťah medzi PM2,5 a úmrtiami v dôsledku srdcovo-cievnych a respiračných ochorení.

- Doprava na Slovensku sa podieľa na viac ako 40% celkových emisiách oxidov dusíka (NOx)
- Vplyv na zdravie = ochorenia dýchacej sústavy čo je tretia najčastejšia príčina úmrtí v EÚ. Na Slovensku približne 4 000 predčasných úmrtí ročne.

Na základe uvedených údajov môžme konštatovať, že vysoká koncentrácia pevných častíc a NOx v mestách, vplyvom jazdy na benzínových, dieslových a LPG motorových vozidlách, výrazne prispieva k predčasným úmrtiam približne 4 000 ľudí ročne.


Na základe uvedeného je zrejmé, že výfukové plyny škodia obyvateľom miest v Európe ako aj po celom svete. Najjednoduchším spôsobom ako redukovať množstvo pevných častíc v ovzduší, vo vašom okolí, je používať vozidlách s alternatívnym pohonom. Alebo nekupovať nové vozidlo každé 2-3 roky ale aspoň každých 7-10 rokov.

Obzvlášť pohon CNG produkuje najmenej NOx, nulové emisie pevných častíc, najnižšiu úroveň CO2 počas prevádzky. Pri výrobe CNG vozidla sú emisie porovnateľné ako pri výrobe spaľovacích motorov. Najviac emisií vzniká pri výrobe elektromobilov – batérií.

Skromný názor autora článku

1. Ak cieľom svetových lídrov je znižovanie produkcie CO2. Aj keď je preukázateľné, že množstvo CO2 nie problémom, keďže planéta sa s týmto zanedbateľným množstvom dokáže vysporiadať sama. Samozrejme nesmieme ju zaťažovať nadmerným výrubom lesov, pestovaním plodín, ktoré degradujú zeminu a nebudeme znečisťovaním oceánov a morí ničiť planktón v oceánoch.
- Tak elektromobil produkciu CO2 nezníži ale naopak ju zvýši.

2. Ak cieľom svetových lídrov je vytvoriť ekologickejšiu dopravu
- Tak elektromobil, pri ťažení ťažkých kovov, pri výrobe el. batérií, likvidácii – recyklácii zaťažuje planétu výrazne viac ako pri výrobe spaľovacích motorov.

3. Prečo sa však nevyužíva najekologickejšia forma dopravy, ktorá je vymyslená, otestovaná, aplikovaná = CNG ?
- Jediné logické vysvetlenie je lobing, ktorý má priniesť zisk na úkor ekológie a použiteľnosti.

4. Nesporná výhoda elektromobilov
- Celý boom elektromobility bezpochyby priniesol rapídny vývoj a výskum batérii, použitia ťažkých kovov, elektroniky a určite nás všetkých posunul o krok bližšie k vysnívaným autonómnym vozidlám.

Myšlienka na záver

- Slovensko má jedinečnú príležitosť používať CNG automobily a plyn ako zdroj energie, keďže sme 2. najviac plynofikovaná krajina v Európe.
- Ponuka CNG automobilov sa každoročne rozširuje a spoločnosť CNG Slovensko, s.r.o. začala s výstavbou verejných CNG plniacich staníc na Slovensku. www.cngslovensko.sk
- CNG okrem toho, že ušetríte značné finančné prostriedky je to najekologickejšia forma dopravy a zároveň dostupná bez väčších obmedzení. (ak zoberieme do úvahy postupnú výstavbu CNG verejných plniacich staníc)

3-dielny článok  by som rád ukončil poďakovaním, že ste vydržali čítať až dokonca. Či už nám elektromobilitu nanútia alebo nie stále tu bude možnosť jazdy na CNG. 

Keďže elektromobil nerieši ani ekologickú otázku ani energetickú otázku pravdepodobne bude riešiť otázku niekoho nenaplnenej peňaženky a zas raz na úkor nás všetkých a životného prostredia.

 

Autor článku: Ing. Michal Smolnický

 

Zdroje:
- http://www.osel.cz/10643-co-s-nepopularnim-oxidem-uhlicitym-udelat-z-nej-grafen.html
- Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická Fakulta, Diplomová práca – Vlastnosti pohonov s palivom CNG, 2019, Kristián Dobrý, Bc.
- Podpora čistej mobility na Slovensku, Ministerstvo Životného prostredia Slovenskej republiky, Milan Chrenko generálny riaditeľ, Sekcia enviromentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov, 12.4.2018, Loučeň
- Ministerstvo prúmyslu a obchodu ČR, Národní akční plán čisté mobility (NAP CM) Říjen 2015
- http://www.svetdopravy.sk/emisie-cestnych-vozidiel/
- https://auto.pravda.sk/poradna/clanok/505479-nove-auta-produkuju-viac-co2-ktore-znacky-najviac/
- http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20180301STO98928/ktore-krajiny-a-odvetvia-vypustaju-najviac-emisii-infografika
- https://www.enviroportal.sk/klimaticke-zmeny/emisie-sklenikovych-plynov
- https://www.enviroportal.sk/uploads/report/sprava-dopr-2013-final.pdf
- https://niejemijedno.sk/co-vam-nepovedia-o-klimatickej-zmene/

Prázdny
Prázdny
Copyright © 2018 CNG Slovensko s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov. Webdesign vytvoril VIZUAL ®