Výpočítaj si svoju ročnú úsporu

Úspora
Cena nového originálneho CNG vozidla je porovnateľná s cenou naftového vozidla (VW Group). Od prvého kilometra jazdy na CNG vozidle je úspora cca 30 – 40% oproti naftovému vozidlu, 50 – 60 % oproti benzínovému vozidlu. Zároveň je jazda výrazne ekologickejšia. 
Životné prostredie
Pri spaľovaní CNG uniká do ovzdušia v porovnaní s naftou alebo benzínom výrazne menej škodlivín, oxidov dusíka NOx, oxidu uhličitého CO2, pevných častíc a karcinogénnych látok. Pri porovnaní CNG s klasickými ropnými palivami podla normy EURO 6, dosahuje CNG výrazné zníženie exhalátov.
Prázdny

Dojazd za 100 €

CNG

1669 km

Benzín

1009 km

Nafta

1210 km

Prázdny

Cena za 1kg, 1L

CNG

1,198 € / kg

Benzín

1,321 € / l

Nafta

1,217 € / l

Prázdny

Cena energie v palivách v prepočte na 1 kg CNG

CNG

1,198 € / kg

Benzín

1,982 € / l

Nafta

1,652 € / l

Uvedené priemerné ceny pohonných látok v SR sú vrátane spotrebnej dane a DPH. Aktualizované dňa 3.10.2019. Zdroj: www.statistics.sk

Prázdny