Aký je rozdiel medzi CNG a LPG

CNG

Stlačený zemný plyn respektíve Compressed Natural Gas, skrátene CNG, je zložený z molekúl CH4. Je to bežný plyn, ktorý sa využíva na kúrenie, varenie a pod. Táto kombinácia jedného atómu uhlíka a štyroch atómov vodíka má v sebe veľké množstvo energie. Zemný plyn sa taktiež používa vo vykurovacích systémoch a v plynových sporákoch.

LPG

Skvapalnený ropný plyn čiže Liquefied Petroleum Gas, skrátene LPG, je zmes propánu (C3H8), propylénu(C3H6), butánu (C4H10), a butylénu (C4H). Rovnakú zmes často nájdeme v kempingových varičoch. Presné zloženie LPG sa líši región od regiónu respektíve podľa lokality. V Nemecku sa LPG z veľkej časti skladá z propánu a propylénu ale napríklad vo Francúzsku je z veľkej časti zložený z butánu a butylénu. Práve zloženie dané zmesi znižuje klepanie motora a má vplyv na spotrebu paliva. Napríklad LPG bohatý na bután má omnoho viac energie ako LPG bohaté na propán. V zime ale musia šoféri tankovať takzvaný „zimný plyn“, ktorý obsahuje vyšší podiel propánu, pretože pri nízkych teplotách je ťažké bután splynovať.
Prázdny
CNGCompressed Natural Gas
LPGLiquefied Petroleum Gas
Skupenstvo a zloženie
CNG je stlačený zemný plyn (alebo biometán) obsahuje až 98% metánu
LPG je skvapalnený rafinérsky plyn. obsahuje cca 50% propánu a 50% butánu (letná – zimná zmes)
Výroba a ekológia
Ťažba – ropné, uhoľné, plynové ložiská alebo
biometán vyrábaný z komunálneho odpadu, kvapalného hnojiva
CNG je obnoviteľný zdroj energie, najčistejšie  palivo,  nízke hodnoty emisií CO2, NOX a pod.
LPG je vedľajším produktom pri spracovaní ropy v rafinériách alebo pri ťažbe zemného plynu
LPG nie je obnoviteľný zdroj
Kvalita
Zaručená 100% kvalita CNG (plynu) v celej Slovenskej republike ( aj v EU )
Nejednotná kvalita, záleží na distribútorovi, zdroji
Účinnosť a spotreba
CNG má oktánové číslo 128-130
Vysoké oktánové číslo 130 priaznivo ovplyvňuje chod, hlučnosť a životnosť motora
Oktánové číslo – 101-111
Oproti pôvodnému palivu vyššia spotreba
Sieť čerpacích staníc
 
Menšia sieť, ale rastúca
20 verejných CNG staníc na Slovensk (množstvo ďalších plánovaných lokalít), v Českej republike cez 200, v západnej Európe je dostatočne rozvinutá sieť staníc.
 
Relatívne široká sieť čerpacích staníc
Investície
 
Finančne náročná prestavba vozidiel od 2 500€ - 4 000€
Viac odporúčame výber z rastúcej ponuky nových  a jazdených áut na CNG priamo od výrobcov.

Pri kúpe CNG vozidla 50% registračný poplatok (minimálne 33€)

pripravované dotácie pre nákup nových vozidiel s alternatívnym pohonom

 
Primeraná cena prestavby vozidla na LPG ( od 1000€ ), vhodná pre dieslové aj benzínové motory
Prevádzka
Náklady na 1 km pri použití CNG dosahujú
úsporu až
  • 60% oproti benzínu,
  • 40% oproti nafte,
  • 10%-20% oproti LPG (v závistlosti od cien PHM)
CNG Najúspornešie palivo súčasnosti.
CNG vozidla 50% cestná daň

Vypočítajte si vašu úsporu.

Náklady na 1km
Prestavba dieslových motorov na LPG neprináša skoro žiadnu finančnú úsporu na PHM
Bezpečnosť a parkovanie v garážach
Parkovanie v podzemných garážach je povolené.
CNG je ľahšie ako vzduch, stúpa nahor.  Pri náhodnom úniku sa voľne rozptyľuje, nehromadí sa, je možné ho odvetrať pomocou vzduchotechniky.
Pri úniku neznečisťuje pôdu alebo vodu ako benzín alebo nafta.
CNG je horľavý, ale teplotu vznietenia má až 537oC, čo je 2x viac ako benzín.
Parkovanie v podzemných garážach je prísne zakázané
LPG je ťažšie ako vzduch, drží sa pri zemi,  zhromažďuje sa a môže dôjsť k výbuchu.
Iné výhody
o 30% tichší chod motora, bezproblémové studené a opakované štarty (oproti diesel/LPG)
CNG vozidlá NEobsahujú DPF filtre, AD BLUE a EGR systém !!!
Vizuálna inšpekcia CNG nádrží každé 4 roky
Prázdny

Komu odporúčame využiť CNG v doprave?

CNG odporúčame v provom rade každému kto chce byť ekologický. Pri spaľovaní CNG uniká do ovzdušia v porovnaní s naftou alebo benzínom výrazne menej škodlivín, oxidov dusíka NO x, oxidu uhličitého CO 2, pevných častíc a karcinogénnych látok.
Typický CNG užívateľ:
- Servisní technici
- Taxi služby, preprava osôb
- Autoškoly
- Obchodní zástupcovia

- Donášky, rozvozy jedla
- Vysokozdvižné vozíky, rôznorodý vozový park
CNG odporúčame rodinám, jednotlivcom a najmä firmám s vozovým parkom. Ktokoľvek, kto najazdí ročne viac ako 15 000km s CNG ušetrí viac ako 500€ oproti bežným PHM. Počet staníc bude každoročne stúpať či už z dôvodu našej výstavby lokálnych verejných CNG plniacich staníc alebo plánovanou výstavbou CNG/LNG verejných staníc SPP na dialničných odpočívadlách D1.

 

(Zdroj: https://www.eurocng.cz/o-cng/cng-neni-lpg/, http://www.cngplus.cz/o-cng/cng-vs-lpg/ )
Copyright © 2018 CNG Slovensko s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov. Webdesign vytvoril VIZUAL ®