Audi g-tron, Audi e-gas

Spoločne sa pozrime na sekciu nádrži CNG v modeloch Audi g-tron a pozrime si ideu AUDI o e-gas.

Audi A5 Sportback g-tron, zábery z jazdy

Audi A4 Avant g-tron, animácia

Naša ponuka vozidiel AUDI g-tron

Vozidlá na CNG pripravené k predaju nájdete v sekcii " Predaj áut", konkrétne vozidlá AUDI g-tron nájdete tu.

AUDI e-gas

Čo to vlastne je to označenie e-gas, z atmosféry sa získa CO2 a pomocou závodu Audi e-gas a závodu na výrobu bioplynu sa premení na palivo. Závod Audi e-gas využíva veternú a solárnu energiu na elektrolýzu, pomocou ktorej štiepi molekuly vody na kyslík a vodík. Kyslík je vypustený do ovzdušia, vodík sa pracúva ďalej a vytvorí sa syntetický plyn Audi e-gas. Aby sa tak stalo, metanizuje sa vodík s kysličníkom uhličitým CO2 zo závodu na bioplyn.

Vzniká horľavý plyn, ktorý je možné rovnako ako zemný plyn ukladať, tankovať a použiť pre motor so špeciálnym spaľovaním. Množstvo CO2, ktoré sa pritom uvoľní zodpovedá množstvu oxidu uhličitého, ktoré bolo predtým získané z atmosféry prostredníctvom závodu na výrobu bioplynu. Vďaka tomu je používanie syntetického plynu Audi e-gas klimaticky neutrálne. Zahŕňa tiež emisie CO2, ktoré boli vyprodukované pri výstavbe závodu na výrobu paliva a pri jeho preprave. V porovnaní s benzínovým pohonom je syntetický plyn Audi e-gas palivom, pri ktorého výrobe a používaní sa produkcia emisií CO2 znížila o 80%.

Sekcia nádrží CNG + benzín vozidiel Audi A5 a A4 g-tron

Svetlo zelená farba – 4 zásobníky CNG

Čierny plastový výlisok – benzínová nádrž

(zdroje: https://www.audi-mediacenter.com,https://www.audi.sk/a5/a5-sportback-g-tron/obeh-e-gas)

Prázdny
Prázdny
Copyright © 2018 CNG Slovensko s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov. Webdesign vytvoril VIZUAL ®