Je elektromobil liekom na klimatické zmeny ? 1.Časť

Kto a prečo tak silno tlačí na výrobu elektromobilov ? Čo sú vlastne skleníkové plyny ? Je CO2 hlavnou príčinou klimatických zmien ? Čo ľudskému organizmu škodí najviac z výfukových plynov ? Na tieto a ďalšie otázky sa pokúsime nájsť odpovede.

V priebehu posledných rokov, aj z dôsledku „dieselgate-u“, sa dramaticky mení situácia v automobilizme. Výrobcovia automobilov ako aj celý automobilový priemysel sa transformuje a pripravuje na výrobu vozidiel s alternatívnym pohonom. Z každej strany počujeme hlavne o elektromobiloch a akú ekologickú budúcnosť elektromobilita sľubuje.V kombinácii s katastrofickými správami o klimatických zmenách vplyvom skleníkových plynov sa zdá, že jediné riešenie je elektromobil. Toto riešenie nám predkladajú svetoví lídri cez rôzne dotačné programy aby znížili produkovanie CO2 v osobnej doprave.

Kto tak silno tlačí na výrobu elektromobilov

Veľmi ambiciózne normy emisií CO2, nedávno vytvorené európskymi zákonodarcami (EURO VI) , nútia výrobcov automobilov drasticky znižovať emisie vyrábaných vozidiel. Ak výrobcovia automobilov nedodržia emisné normy, EÚ na nich udelí obrovské finančné sankcie. Odpoveďou automobiliek je výroba a predaj elektromobilov (alebo CNG), ktoré pri jazde nevypúšťajú výfukové plyny a tak majú nulové emisie, čím si automobilky vylepšujú svoj priemer v produkovaní emisií.

Príklad – keď automobilka vyrobí auto s 2 litrovým „dieselom“ musí vyrobiť 2 vozidlá s alternatívnym pohonom (primárne elektromobil) aby sa priemerná produkcia emisií týchto vozidiel, spolu s ostatnými vyrobenými vozidlami, dostala pod predpísanú normu pre celú automobilku od EÚ.  Od roku 2020 má vstúpiť do platnosti emisný limit na jedno vozidlo 120g CO2/km. Ak automobilka prekročí tento limit, bude sankcionovaná vo výške 95$ za každý prekročený gram.

Zlepší toto „papierové“ splnenie štandardov v skutočnosti situáciu našej klímy a je to všetko v kostolnom poriadku s ekológiou elektrických áut ?

Skleníkové plyny, „démonizované“ CO2

"Sú to plyny, ktoré sa v atmosfére správajú ako sklo na skleníku, vstrebávajú slnečnú energiu a teplo zo zemského povrchu a zabraňujú tomu, aby energia a teplo mohli voľne uniknúť do vesmíru. Zadržiavaním tepla a svetla skleníkové plyny umožňujú vznik a udržanie života na Zemi."

"Emisie vznikajú počas prírodných procesov a ľudských činností. Najvýznamnejším prírodným skleníkovým plynom v atmosfére je vodná para. Počas činností ľudí unikajú do atmosféry veľké množstvá ostatných skleníkových plynov, čím sa zvyšujú atmosférické koncentrácie týchto plynov a tým sa zosilňuje skleníkový efekt, a môže dochádzať k otepľovaniu klímy."


Ako znázorňuje infografika vyššie, najviac vypúšťaným plynom do ovzdušia je CO2. Tento plyn vzniká pri všetkých bežných aktivitách ľudí. Ostatné skleníkové plyny sú síce v ovzduší v menšej koncentrácii, no zachytávajú teplo niekoľkonásobne viac než CO2 a v niektorých prípadoch sú aj tisícnásobne silnejšie


Vyššie zobrazený graf znázorňuje emisie plynov z roku 2015 v EÚ, rozdelené podľa jednotlivých odvetví. Energetický priemysel zodpovedá za približne 78% z celkového objemu emisií, automobilová doprava (osobná aj nákladná) produkuje približne 10,6% z celosvetového podielu emisií. Skleníkové plyny môžu zotrvať v atmosfére niekoľko desiatok, až niekoľko tisíc rokov, a tak majú vplyv na celú planétu, bez ohľadu na to, ktorá krajina ich vyprodukovala.
 

Očividne Slovensko ani Európa nie je najväčším „znečisťovateľom“ ovzdušia. Vráťme sa späť k vozidlám.

Priemerné emisie CO2 , 20 TOP značiek v Európe

Po porovnaní popredných značiek automobilov, porovnajme jednotlivé druhy palív.

Grafické porovnanie emisií COrôznych typov pohonov
 


Všetky uvedené údaje naznačujú ako a čím tak „veľmi“ znečisťujeme naše ovzdušie produkovaním CO2. Naozaj je to také neznesiteľné, že naša planéta sa s tým množstvom COnedokáže vysporiadať a reaguje tak prehrievaním ? 

Dozviete sa v ďalšej časti :)
(koľko emisií CO2 vypúšťame do ovzdušia oproti prírode, aký to má vplyv na klimatické zmeny, koľko emisí reálne produkuje elektromobil.)

 

Autor článku: Ing. Michal Smolnický

Zdroje:
- http://www.osel.cz/10643-co-s-nepopularnim-oxidem-uhlicitym-udelat-z-nej-grafen.html
- Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická Fakulta, Diplomová práca – Vlastnosti pohonov s palivom CNG, 2019, Kristián Dobrý, Bc.
- Podpora čistej mobility na Slovensku, Ministerstvo Životného prostredia Slovenskej republiky, Milan Chrenko generálny riaditeľ, Sekcia enviromentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov, 12.4.2018, Loučeň
- Ministerstvo prúmyslu a obchodu ČR, Národní akční plán čisté mobility (NAP CM) Říjen 2015
- http://www.svetdopravy.sk/emisie-cestnych-vozidiel/
- https://auto.pravda.sk/poradna/clanok/505479-nove-auta-produkuju-viac-co2-ktore-znacky-najviac/
- http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20180301STO98928/ktore-krajiny-a-odvetvia-vypustaju-najviac-emisii-infografika
- https://www.enviroportal.sk/klimaticke-zmeny/emisie-sklenikovych-plynov
- https://www.enviroportal.sk/uploads/report/sprava-dopr-2013-final.pdf
- https://niejemijedno.sk/co-vam-nepovedia-o-klimatickej-zmene/

Prázdny
Prázdny
Copyright © 2018 CNG Slovensko s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov. Webdesign vytvoril VIZUAL ®