CNG vs Elektromobil, CNG vyhráva dokazuje nemecká štúdia

Automobilová federácia FIA nechala vypracovať štúdiu bilancie skleníkových plynov za celý životný cyklus vozidla

  • Automobilová federácia FIA nechala vypracovať štúdiu bilancie skleníkových plynov za celý životný cyklus vozidla
  • Elektromobily vychádzajú najpriaznivejšie iba za predpokladu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
  • Pri aktuálnom energetickom mixe začína byť elektroauto šetrnejšie než benzínové až po viac ako 127 000 km, auto na CNG však vychádza celkovo lepšie
  • Štúdia zohľadňovala aj emisie vznikajúce pri výrobe palív

 

Pri porovnávaní bilancie skleníkových plynov medzi autami so spaľovacími a elektrickými motormi sa obvykle berie do úvahy benzín, prípadne nafta. Takýchto štúdií vzniká v poslednej dobe celá rada. Ich výsledky sa niekedy aj silne líšia. Zvyčajne však dospievajú k tomu, že elektromobil má celkové emisie CO2 za životný cyklus o niečo nižšie ako bežné auto, a že existuje výhľad ďalšieho zlepšovania s tým, ako porastie podiel obnoviteľných zdrojov vo výrobe elektriny. Čo keď ale do porovnania pridáme stlačený zemný plyn?

Presne to urobili výskumníci zo spoločnosti Joanneum Research. Kompletná štúdia, vypracovaná na zadanie Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA), bude zverejnená na jeseň. Z predbežných výsledkov zverejnených nemeckým autoklubom ADAC však vyplýva, že autá na CNG sú ku klíme ešte šetrnejšie než elektromobily.

Okrem emisií vznikajúcich pri prevádzke auta započítavali autori tiež emisie z výroby a recyklácie vozidla, rovnako ako z výroby pohonných hmôt. Zahrnuli tiež produkciu metánu u plynných palív a oxidu dusného pri biomase. Za modelový automobil poslúžil kompaktný model "v triede Golfu". Pokiaľ ide o energetický mix, štúdie pracovala s dátami z Nemecka, ktoré v roku 2018 dosiahlo podielu obnoviteľných zdrojov 34,9%

Pri teoretickom predpoklade výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov (k tomu sa blíži napríklad Nórsko) sa bilancia preklápa v prospech elektroáut už za nejakých 40 000 kilometrov. Lenže v aktuálnom energetickom mixe sa elektromobil javí ako výhodnejšia až po 8,5 rokoch pri nájazde 127 500 km. Dôvodom je dobre známa energetická náročnosť výroby vysokonapäťových akumulátorov. Ani za celý životný cyklus však elektrické auto "nedoženie" porovnateľný voz s CNG pohonom, vypočítali autori štúdie.

Toto zistenie je v súlade s predchádzajúcimi výpočtami ADACu a iných štúdií. Európska únia aj národné vlády však v podpore konkrétnych druhov pohonu silne vsádzajú práve na elektrinu.

Za ako dlho bude elektromobil šetrnejšií ku klíme ako podobné auto na benzín, naftu, CNG a vodík?

 

Zdroj: https://autobible.euro.cz/auta-na-cng-jsou-ke-klimatu-setrnejsi-nez-elektromobily-rika-nova-studie/?

Prázdny
Prázdny
Copyright © 2018 CNG Slovensko s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov. Webdesign vytvoril VIZUAL ®