CNG vs LPG, rozdiel medzi CNG a LPG

CNG je stlačený zemný plyn, LPG je ropný kvapalný plyn. Výhody CNG oproti LPG vyplývajú z fyzikálnych vlastností okrem iného je možné zemný plyn ekologicky vyrábať = BIOmetán. Prečítajte si bližšie informácie o plusoch a mínusoch jednotlivých palív.

LPG

(liquid petroleum gas)

Výhody:

 • veľká sieť čerpacích staníc a servisov/ montážnych stredísk
 • primeraná cena prestavby vozidla na LPG ( od 1000€ ), vhodná pre dieslové aj benzínové motory
 • možnosť umiestnenia nádrže do priestoru rezervy bez obmedzenia/redukcie batožinového priestoru

Nevýhody: 

 • premenlivá kvalita plynu - podľa výrobcu/distribútora
 • spotreba LPG je vyššia ako pri prevádzke základného paliva
 • prestavba dieslových motorov na LPG neprináša skoro žiadnu finančnú úsporu na PHM
 • LPG nie je obnoviteľný zdroj
 • koždoročne zmenšujúci sa počet továrensky vyrábaných LPG vozidiel

CNG

(compressed natural gas)

Výhody:

 • Pri kúpe CNG vozidla 50% cestná daň
 • Pri kúpe CNG vozidla 50% registračný poplatok (minimálne 33€)
 • stála a vysoká kvalita zemného plynu plynu 
 • oktánové číslo 130 čo priaznivo ovplyvňuje chod, hlučnosť a životnosť motora
 • úspory až 60% oproti benzíu, 40% oproti nafte, 10% oproti LPG (v závistlosti od cien PHM)
 • CNG vozidlá NEobsahujú DPF filtre a AD BLUE
 • o 30% tichší chod motora, bezproblémové studené a opakované štarty (oproti diesel/LPG)
 • každoročne zvyšujúca sa ponuka továrensky vyrábaných CNG vozidiel
 • cng nádrže minimálne uberajú z objemu batožinového priestoru
 • najekologickejšia forma dopravy - nízke hodnoty emisií CO2, NOx, hluku a pod.
 • aplikácia CNG/LNG (skvapalnený zemný plyn) v nákladnej a autobusovej doprave
 • zemný plyn je obnoviteľný zdroj energie
 • pripravované dotácie pre nákup nových vozidiel s alternatívnym pohonom
 •  

Nevýhody:

 • malá sieť čerpacích staníc( ktorú pomaly rozširujeme :) )
 • finančne náročná prestavba vozidiel od 2 500€ - 4 000€, (ktorú neodporúčame, kvôli neustále sa zvyšujúcej ponuke továrensky vyrábaných CNG vozidiel)
 • vyššie finančné náklady pri kúpe nového CNG vozidla oproti ekvivalentu s benzínovým pohonom. (tento rozdiel každoročne klesá a priemerný rozdiel v cene sa pohybuje okolo 1 500€)
 • Vizuálna inšpekcia CNG nádrží každé 4 roky

 

Stlačený zemný plyn respektíve compressed natural gas, skrátene CNG, je zložený z molekúl CH4. Táto kombinácia jedného atómu uhlíka a štyroch atómov vodíka má v sebe veľké množstvo energie. Zemný plyn sa taktiež používa vo vykurovacích systémoch a v plynových sporákoch.

Skvapalnený ropný plyn čiže liquefied petroleum gas, skrátene LPG, je zmes propánu (C3H8), propylénu(C3H6), butánu (C4H10),  a butylénu (C4H). Rovnakú zmes často nájdeme v kempingových varičoch. Presné zloženie LPG sa líši región od regiónu respektíve podľa lokality. V Nemecku sa LPG z veľkej časti skladá z propánu a propylénu ale napríklad vo Francúzsku je z veľkej časti zložený z butánu a butylénu. Práve zloženie dané zmesi znižuje klepanie motora a má vplyv na spotrebu paliva. Napríklad LPG bohatý na bután má omnoho viac energie ako LPG bohaté na propán. V zime ale musia šoféri tankovať takzvaný „zimný plyn“, ktorý obsahuje vyšší podiel propánu, pretože pri nízkych teplotách je ťažké bután splynovať.

 

CNG – compressed Natural Gas

LPG – Liquefied Petroleum Gas

CNG ( stlačený zemný plyn či bioplyn) obsahuje až 98% metánu

LPG (skvapalnený rafinérsky plyn) obsahuje cca 50% propánu a 50% butánu (letná – zimná zmes)
 

Ťažba – ropné, uhoľné, plynové ložiská 
Výroba – obnoviteľný zdroj energie
biometán
 vyrábaný z komunálneho odpadu, kvapalného hnojiva 

LPG je vedľajším produktom pri spracovaní ropy v rafinériách alebo pri ťažbe zemného plynu

Zaručená kvalitu plynu v celej Slovenskej republike ( aj v EU)
 

Nejednotná kvalita, záleží na distribútorovi, zdroji

Uskladnený v plynnom skupenstve v hrubostenných tlakových nádobách
 

Uskladnený v kvapalnom skupenstve v tlakových nádobách

Ľahší ako vzduch, voľne sa rozptyľuje, je možné ľahko odvetrať, je horľavý
 

V plynnom skupenstve je ťažší ako vzduch, zhromažďuje sa v kanáloch, podzemných priestoroch, jamách, je výbušné

Oktánové číslo 128-130
 

Oktánové číslo – 101-111

Parkovanie v podzemných garážach je povolené
 

Parkovanie v podzemných garážach je prísne zakázané

V súčasnosti najbezpečnejšie, najčistejšie a najúspornejšie palivo/pohonná hmota 
 

 

Komu odporúčame využiť CNG v doprave:

CNG odporúčame v provom rade každému kto chce byť ekologický. Pri spaľovaní CNG uniká do ovzdušia v porovnaní s naftou alebo benzínom výrazne menej škodlivín, oxidov dusíka NO x, oxidu uhličitého CO 2, pevných častíc a karcinogénnych látok.

CNG odporúčame rodinám, jednotlivcom a najmä firmám s vozovým parkom. Ktokoľvek, kto najazdí ročne viac ako 15 000km s CNG ušetrí viac ako 500€ oproti bežným PHM. Počet staníc bude každoročne stúpať či už z dôvodu našej výstavby lokálnych verejných CNG plniacich staníc alebo plánovanou výstavbou CNG/LNG verejných staníc SPP na dialničných odpočívadlách D1.

(Zdroj: https://www.eurocng.cz/o-cng/cng-neni-lpg/, http://www.cngplus.cz/o-cng/cng-vs-lpg/ )

Prázdny
Prázdny
Copyright © 2018 CNG Slovensko s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov. Webdesign vytvoril VIZUAL ®