Európu čaká boom LNG a CNG. Počet vozidiel narastie 3000 násobne.

Podľa štúdií by sa počet CNG plniacich staníc v Európe mal za 10 rokov zvýšiť z aktuálnych 3 900 na 10 000 a počet nákladných áut z 27 000 na 190 000. Počet osobných áut na CNG sa má zvýšiť z 1,4 na 12,6 milóna áut.

Počet čerpacích staníc na skvapalnený zemný plyn LNG v Európe by sa mal do roku 2030 zvýšiť z aktuálnych 340 na viac ako 2 000.

Štúdia spoločnosti EUROWAG naznačuje, že v roku 2030 bude na európskych cestách jazdiť okolo 280 000 nákladných vozidiel na LNG oproti 9 500 v minulom roku.

Lídrom v oblasti LNG je v súčasnosti Taliansko, ktoré má cez 2 300 nákladných vozidiel a 82 čerpacích LNG staníc. Ďalej Nemecko s 1 100 vozmi a 33 čerpacími stanicami, Španielsko s viac ako 1 400 vozidlami a 58 stanicami. V Čechách sú zatiaľ dve čerpacie LNG stanice a 15 nákladných vozidiel.

Zameranie Európy na LNG vychádza z plánu EU byť do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom. Plán okrem iného počíta s redukciou emisií v doprave o 90% a nástupom alternatívnych palív.

K tomuto trendu sa chystá prispieť aj EUROWAG. “V priebehu troch rokov plánujeme zvýšiť biznis založený na aktivitách mimo tankovania nafty dvakrát rýchlejšie ako ten dieselový. Zameriame sa pritom práve na LNG, kde už existuje rozsiahla čerpacia infraštruktúra a dostatočná ponuka výrobcov nákladných vozidiel,” hovorí Anne Schwier, výkonná riaditeľka divízie pre novú mobilitu a alternatívne palivá.

Liquefied Natural Gas (LNG) umožňuje zníženie nákladov na palivo až o 20% kombináciou nižšej ceny paliva a zníženej spotreby. Vozy na LNG majú dojazd až 1 600km, sú tichšie a majú nižšie emisie CO2, NOx pevných častíc, alebo SOx. Nákladné vozidlá na LNG už ponúkajú etablované značky ako Scania, Volvo alebo Iveco.

V oblasti ťažkej diaľkovej nákladnej dopravy je v súčastnosti skvapalnený zemný plyn považovaný za jedinú dostupú a ekonomickú alternatívu nafty.

Zároveň, fosilný zemný plyn môže byť postupne nahradený biometánom "vyrobený" z prírodných zdrojov, ktorý znižuje emisie sklenníkových plynov už dnes až o 95%.

Zatiaľ čo LNG je vhodné pre diaľkovú nákladnú dopravu, v regionálnej nákladnej, osobnej a mestskej respektíve prímestskej hromadnej doprave sa viac presadzuje CNG, čiže stlačený zemný plyn.

Podľa štúdií by sa počet CNG plniacich staníc v Európe mal za 10 rokov zvýšiť z aktuálnych cca 3 900 na 10 000 a počet nákladných áut z 27 000 na 190 000. Počet osobných áut na CNG sa má zvýšiť z 1,4 na 12,6 milóna áut.
 


“EUROWAG ako energeticky a palivovo neutrálna spoločnosť bude poskytovať svojim zákazníkom maximálnu flexibilitu, pohodlie a nákladovo efektívne riešenie, bez ohľadu nato, aké palivo používajú dnes alebo pre aké sa rozhodnú v budúcnosti” uzatvára Annie Schwier.

Annie Schwer, výkonná riaditeľka divízie pre novú mobilitu a alternatívne palivá

 

 

Zdroj:http://www.hybrid.cz/evropu-ceka-boom-lng-pocet-nakladnich-vozu-vzroste-tricetkrat?fbclid=IwAR2wQUY4DbfYx9XV6NaSE1eutABRY4UD1rH-Mobu8D4Mb5pruoMAjKPcIC8
https://www.eurowag.com/sk/spolocnost/blog

Prázdny
Prázdny
Copyright © 2018 CNG Slovensko s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov. Webdesign vytvoril VIZUAL ®