Zemný plyn obohatený o biometán z odpadu. Českí motoristi testujú alternatívne palivo

Innogy ponúka vodičom áut na CNG alternatívne palivo obohatené o biometán. Ten získavajú z biologicky rozložiteľného odpadu. Vďaka BioCNG môže byť zemný plyn rovnako obnoviteľný ako elektrina vyrábaná zo slnka či vetra. Všetko, čo funguje na zemný plyn, funguje aj na BioCNG, pretože biometán má rovnaké zloženie.

https://gmobility.eu/biomethane-part1/

Vodiči automobilov na stlačený zemný plyn (CNG) majú u našich západných susedov prvýkrát možnosť vyskúšať jazdu na BioCNG. Alternatívne palivo z plničiek CNG spoločnosti Innogy môžu využívať všetky vozidlá s pohonom na zemný plyn.

CNG obohatený o biometán je emisne čistým variantom CNG, ktorý pri spaľovaní uvoľňuje do ovzdušia až o 80 % menej emisií oxidu uhličitého oproti benzínu či nafte. Palivo tak plní aj najprísnejšie limity čistej mobility.

Biometán vyrábajú z bioodpadu

Spoločnosť Innogy získava biometán z biologicky rozložiteľného odpadu z Energetického centra recyklácie (ECR) Rapotín, patriaceho pod Energy financial group.

Zariadenie ECR využíva na výrobu paliva modernú technológiu s osvedčením od Medzinárodného systému certifikácie biomasy a biopalív (ISCC EÚ). Výhodou paliva je, že po vtlačení do distribučnej sústavy môže byť biometán spotrebovaný prakticky kdekoľvek. Využívať ho môžu nielen automobily na zemný plyn, ale aj energetické zariadenia.

„Možnosť uložiť biometán v distribučnej sústave a spotrebovať ho na ktoromkoľvek pripojenom mieste znamená jeho veľkú výhodu. Aj preto je vnímaný ako súčasť riešenia mnohých problémov naraz, či už ide o energetické využitie odpadu, znižovanie emisnej záťaže ovzdušia v doprave alebo redukciu emisií oxidu uhličitého v energetickom mixe palív,“ vysvetľuje Martin Vrtiška, obchodný riaditeľ Energy financial group.

Innogy plánuje toto stopercentne obnoviteľné palivo testovať na svojich 63 plničkách CNG rozmiestnených po celom Česku do konca júna 2020.

Výhodou oproti elektromobilom je cena

„Biometán je plnohodnotnou alternatívou k elektromobilite, ale pri výrazne nižších vstupných nákladoch. Je rovnako obnoviteľný ako elektrina vyrábaná zo slnka či z vetra a nevyžaduje žiadne dodatočné úpravy motorov. Jeho veľkou výhodou je bezproblémové vtláčanie do plynárenskej infraštruktúry aj do vozidiel na CNG,“ uviedol Zdeněk Kaplan, CEO Innogy Energo.

Biometán podľa jeho slov patrí medzi palivá budúcnosti. „V porovnaní s ostatnými konvenčnými biopalivami má najnižšie emisie skleníkových plynov aj najnižšiu spotrebu energie v celom životnom cykle, najmä ak je vyrábaný z biologicky rozložiteľného odpadu“ doplnil Z. Kaplan.

Podľa rozsiahlej štúdie týkajúce sa bilancie skleníkových plynov za celý životný cyklus vozidla, ktorú v minulom roku nechala vypracovať Medzinárodná automobilová federácia (FIA), sú autá s pohonom na CNG šetrnejšie než elektromobily. Vozidlá na CNG sú oproti elektromobilom lacnejšie, jednoduchšie a majú menšie nároky na dobíjacie infraštruktúru.

 

Zdroj:https://www.energie-portal.sk/Dokument/zemny-plyn-obohateny-o-biometan-z-odpadu-ceski-motoristi-testuju-alternativne-palivo-106078.aspx

Prázdny
Prázdny
Copyright © 2018 CNG Slovensko s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov. Webdesign vytvoril VIZUAL ®