Vozidlá na zemný plyn v Kalifornii dosahujú uhlíkovo-záporný miľník

Palivá v doprave s nízkym alebo záporným skóre uhlíka sú lepšie pre životné prostredie, pretože produkujú menej emisií skleníkových plynov, ktoré ovplyňujú podnebie. „Sme nadšení, že vidíme rastúce využitie nízkouhlíkového RNG našimi zákazníkmi v Kalifornii a v USA,“ uviedol Tom Swenson, podpredseda CNGVP a manažér rozvoja podnikania spoločnosti Cummins.

“Energetická hodnota intenzity váženého uhlíka” (CI) v kalifornskom portfóliu vozidiel na zemný plyn v programe “Low Carbon Fuel Standard” (LCFS) dosiahla po prvýkrát v roku 2020 stav so záporným obsahom uhlíka. Údaje od “Kalifornskej rady pre zdroje vzduchu” (CARB) pre druhý štvrťrok 2020 ukazujú, že hodnota CI bola pod nulou pri 0,85 gCO2e / MJ - čo je prvýkrát v histórii programu LCFS, že akékoľvek portfólio nízkouhlíkových palív dosiahlo uhlíkovo záporný stav.

CI každého daného paliva meria všetky emisie skleníkových plynov (GHG) spojené s celým životným cyklom paliva v doprave vrátane výroby a spotreby. Palivá v doprave s nízkym alebo záporným skóre uhlíka sú lepšie pre životné prostredie, pretože produkujú menej emisií skleníkových plynov, ktoré ovplynňujú podnebie.

Kalifornský LCFS, ktorý meria klimatický dopad rôznych druhov palív pre motorové vozidlá, je trhový stimulačný program určený na zníženie uhlíkovej intenzity palív využívaných v Kalifornii a namiesto toho poskytuje celý rad alternatív s nízkym obsahom uhlíka a obnoviteľnými palivami, čím sa znižuje závislosť od ropy a tým dosahovanie výhod z kvality ovzdušia.

Todd Campbell, predseda “Kalifornského partnerstva pre vozidlá na zemný plyn” (CNGVP) a viceprezident pre verejnú politiku a regulačné záležitosti v spoločnosti Clean Energy, uviedol: „Vzhľadom na veľký a rastúci objem ťažkých/nákladných vozidiel na zemný plyn, ktoré už jazdia na Kalifornských cestách, je samo o sebe mimoriadne významný míľnik. “Krátkodobé aj dlhodobé klimatické výhody tohto úspechu sú mimoriadne významné. V kombinácii so skutočnosťou, že väčšina vozidiel na zemný plyn, ktoré boli nedávno uvedené do prevádzky, sú poháňané motormi s takmer nulovými emisiami, poskytuje vozidlo na zemný plyn najvýznamnejšie a najhospodárnejšie príspevky k cieľom Kalifornie znížiť emisie skleníkových plynov a zároveň vylúčiť spaľovanie nafty v prospech obnoviteľných nízkouhlíkových palív. “

Obnoviteľný zemný plyn (RNG) pochádzajúci z organických zdrojov vrátane mliekarenských odpadových vôd a potravinového odpadu má najnižšie hodnotenie CI zo všetkých palív v programe LCB spoločnosti CARB.

Mnoho foriem RNG, napríklad tých, ktoré sa vyrábajú z potravín a zeleného odpadu, obsahujú uhlíkovo - neutrálne a dokonca uhlíkovo - záporné hodnotenie. Ostatné formy RNG, napríklad tie, ktoré sa vyrábajú z mliekarenských odpadových vôd, môžu mať hodnotenie CI o 200 až 300% nižšie ako dokonca batériové elektrické vozidlo poháňané obnoviteľnou energiou, ako je solárna energia alebo vietor.

Údaje z 2 štvrtiny roka 2020 z programu LCFS spoločnosti CARB potvrdzujú ďalší významný míľnik - RNG tvoril takmer 90% všetkého paliva poháňajúci vozidlá na zemný plyn v rámci programu.

S ohľadom na budúcnosť, podľa CNGVP budú objem a výhody použitého RNG v Kalifornii stále rásť. V súčasnosti v Kalifornii prebiehajú investície v hodnote viac ako 1 miliarda dolárov do rozvoja mnohých štátnych produkčných projektov RNG. Pretože štát bude naďalej získavať čoraz väčšie množstvo RNG vysokej kvality z uhlíkovo záporných zdrojov, ako je napríklad “mliečny” bioplyn, priemerný CI kalifornského RNG sa bude naďalej zlepšovať.

„Sme nadšení, že vidíme rastúce využitie nízkouhlíkového RNG našimi zákazníkmi v Kalifornii a v USA,“ uviedol Tom Swenson, podpredseda CNGVP a manažér rozvoja podnikania spoločnosti Cummins.

„Flotily sa čoraz viac zaujímajú o prijatie skutočných a okamžitých opatrení v oblasti zmeny podnebia a kvality miestneho ovzdušia. Tento raz-dva úder RNG do ultra-čistého motora umožňuje flotilám dosiahnuť nákladovo efektívne uhlíkovo-záporné operácie vo vozidle, ktoré spĺňa ich prevádzkové požiadavky. “

 

Zdroj:https://www.bioenergy-news.com/news/californias-natural-gas-vehicles-achieve-first-carbon-negative-milestone/

Prázdny
Prázdny
Copyright © 2018 CNG Slovensko s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov. Webdesign vytvoril VIZUAL ®