Štát bude dotovať, z vozidiel s alternatívnym pohonm, iba elektrické autá

Vozidlá s alternatívnym pohonom predstavujú skupinu ekologických vozidiel. Štát si pre dotácie vybral tú najmenej ekologickú ale za to značne "lobovanú".


BRATISLAVA. Ministerstvo hospodárstvo SR plánuje aktuálne v rámci automobilov na alternatívne pohony podporiť formou dotácií iba elektrické autá.

"Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR umožňuje v budúcnosti pristúpiť k podpore všetkých alternatívnych palív a kategórií vozidiel, ktoré sú v zákone uvedené. V najbližšom období plánuje rezort hospodárstva vyhlásiť výzvu len na podporu kúpy batériových a plug-in hybridných elektrických vozidiel kategórie M1 a N1. V súčasnosti sa výzva na podporu vozidiel s iným alternatívnym pohonom nepripravuje," uviedol pre agentúru SITA hovorca ministerstva Maroš Stano.

Vláda pritom v stredu schválila revíziu a aktualizáciu Národného politického rámca pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami, v ktorom sú prvýkrát definované národné ciele pre rozvoj vodíka ako alternatívneho paliva.

Jeho súčasťou je aj sedem nových opatrení týkajúcich sa tejto oblasti.

Medzi ne patrí napríklad vytvorenie finančného mechanizmu na umožnenie podpory nákupu vozidiel s alternatívnym pohonom, ako aj podpora rozvoja infraštruktúry pre alternatívne palivá, či podpora využívania alternatívneho paliva CNG (stlačený zemný plyn) a LNG (skvapalnený zemný plyn) v doprave.

Pôvodne pritom rezort v dokumente v rámci opatrení navrhoval i oslobodenie alebo zníženie spotrebnej dane zo zemného plynu v prípade stlačeného, ako aj skvapalneného zemného plynu použitého v doprave, ale aj dočasné oslobodenie od platieb diaľničného mýta pre vozidlá na pohon CNG alebo LNG do roku 2025.

Obe opatrenia však z textu vypadli. Ako objasnil hovorca ministerstva Maroš Stano, dôvodom boli zásadné pripomienky rezortov dopravy a financií v rámci medzirezortného pripomienkového konania.

Kúpu elektromobilov by mal štát podporiť už v najbližšej dobe.

Výška príspevku na kúpu batériového elektromobilu bude 8 000 eur, v prípade plug-in hybridu to bude 5 000 eur. Získať ho budú môcť samosprávy, podnikatelia aj občania.

Podrobnosti bude obsahovať program, ktorý rezort vyhlási ešte v tomto roku.

Celková dotácia vo výške 5 mil. eur bude určená na kúpu osobných a ľahkých úžitkových vozidiel. Ministerstvo nadväzuje na pilotný projekt podpory kúpy ekologických vozidiel, ale v ešte výraznejšej forme. Kúpa elektromobilov bola v prípade pilotného projektu podporená sumou 3,5 mil. eur.

 

 

Zdroj:https://ekonomika.sme.sk/c/22260174/z-alternativnych-pohonov-stat-planuje-podporit-zatial-iba-elektricke-auta.html

Prázdny
Prázdny
Copyright © 2018 CNG Slovensko s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov. Webdesign vytvoril VIZUAL ®