Spoločná výzva popredných EU asociácií na urýchlenie výstavby plniacich staníc na zemný, obnoviteľný plyn v EU

Brusel 21. januára 2020 - Európske združenie pre bioplyn (EBA), Združenie pre vozidlá na zemný plyn a bioplyn (NGVA Europe) a Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA) vyzývajú tvorcov politiky EÚ, aby urýchlili zavádzanie infraštruktúry na dodávku zemného plynu a obnoviteľného plynu / biometánu rovnomerne, v celej Európskej únii.

Foto: https://www.acea.be/press-releases/article/natural-and-renewable-gas-joint-call-to-accelerate-the-deployment-of-refuel

Európa musí spustiť úspešný energetický prechod ako súčasť cestovného plánu, ktorý do roku 2050 povedie k mobilite s nulovými emisiami. Stlačený zemný plyn (CNG) a skvapalnený zemný plyn (LNG) sú konkrétne riešenia pre súkromné ​​vozidlá ale aj nákladnú cestnú dopravu, ktoré môžu významne prispieť k tomuto prechodu a zároveň dopĺňať, podporovať iné formy pohonov (benzín, hybrid, diesel a pod.)

Postupné začleňovanie takýchto obnoviteľných zdrojov energie do plynových sietí a plynovodov prispeje k ďalšiemu znižovaniu uhlíkovej stopy v sektore cestnej dopravy. Už je k dispozícii značné množstvo obnoviteľného plynu, čo je plne v súlade s najprísnejšími kritériami trvalej udržateľnosti EU.

Na urýchlenie prechodu na obnoviteľné plyny a tým ďalšie znižovanie emisií CO2, zo súčasných a budúcich flotíl CNG a LNG vozidiel, je nevyhnutné udržiavať vysokú prioritu v oblasti výstavby infraštruktúry plniacich staníc. Širšie využívanie obnoviteľných palív môžu využívať nielen nové vozidlá, ale aj existujúce vozové parky, čo prispieva k eliminácií emisií uhlíka.

Zástupcovia organizácii preto vyzývajú Európsku úniu, aby:

  • Podporovala rovnomerné rozširovanie infraštruktúry zemného plynu v celej EU
  • Podporovala integráciu a využívanie rastúceho množstva obnoviteľného plynu na trhu.
  • Udržiavala podporu pre činnosti v oblasti výskumu, vývoja a inovácií prostredníctvom systémov financovania EÚ.

Riaditeľ ACEA pre mobilitu a trvalo udržateľnú dopravu, Petr Dolejsi: „Všetky možnosti musia byť k dispozícii pre cestnú dopravu. Zemný a obnoviteľný plyn je dostupný zdroj, ktorý môže pomôcť znížiť emisie CO2 nových a existujúcich vozidiel. Preto vyzývame tvorcov EU politík, aby už splnili ustanovenia smernice EÚ o infraštruktúre alternatívnych palív (DAFI) a aby v budúcnosti kládli väčší dôraz na zavedenie infraštruktúry v celej EÚ pre všetky druhy palív a energií rovnako a férovo. “

„Plynová mobilita prispieva k cenovo dostupným, prístupným, zdravším a čistejším alternatívam v odvetví dopravy, plne v súlade s európskou dohodou o ekologickom obchode ( European Green Deal ). Bio-CNG a bio-LNG majú veľmi nízke emisie výfukových plynov a vytvárajú ďalšie pozitívne nepriame benefity pre životné prostredie a európske spoločnosti, “uviedla generálna tajomníčka EBA Susanna Pflüger

Generálny tajomník NGVA Europe Andrea Gerini poznamenal: „Využívanie zemného a obnoviteľného plynu je rýchly a jednoduchý spôsob, ako doplniť zložitý systém, ktorý postupne zmení náš spôsob pohybu a prepravy tovarov a služieb po celom svete. Uvedomením si našej situácie pri dekarbonizácii dopravy pri budúcej revízii legislatívnych opatrení je najlepším spôsobom, ako vytvoriť bezpečný, udržateľný a efektívny systém v prospech mobility európskych občanov a logistiky spoločností. Musí sa začať čo najskôr a čo najrýchlejšie. “

O spoločnosti EBA

EBA je hlas obnoviteľného plynu v Európe. Združenie bolo založené vo februári 2009 a je odhodlané aktívne podporovať zavádzanie trvalo udržateľnej výroby a využívania bioplynu a biometánu na celom kontinente. EBA dnes počíta s dobre zavedenou sieťou viac ako 100 európskych organizácií, vedeckých ústavov a spoločností

Pre viac informácií navštívte a sledujte nás na Twitteri https://twitter.com/European_Biogas.
Kontakt: Angela Sainz Arnau, manažér komunikácie, sainz@europeanbiogas.eu, telefón +32 (0) 2 400 10 89.

O spoločnosti NGVA Europe

Asociácia vozidiel na zemný a bioplyn (NGVA Europe) je európskou asociáciou, ktorá podporuje využívanie zemného a obnoviteľného plynu ako pohonnej hmoty. Spoločnosť bola založená v roku 2008 a jej 129 členov z 28 + 3 krajín zahŕňa spoločnosti a národné združenia z celého reťazca výroby plynu a vozidiel. Obhajuje svoje záujmy pred európskymi činiteľmi s rozhodovacou právomocou s cieľom vytvoriť presné normy, spravodlivé nariadenia a rovnaké trhové podmienky.

Združenie sa okrem toho spolieha na aktívne siete medzi svojimi členmi, aby vypracovali štúdie a cestovné mapy na podporu našich advokačných akcií s inštitúciami a zainteresovanými stranami. Pôsobí tiež ako referenčný informačný uzol na poskytovanie informácií o trhu s NGV a vývoji infraštruktúry tankovania.

Viac informácií nájdete na www.ngva.eu a sledujte nás na Twitteri @NGVAEurope.
Kontakt: Robin Hörrmann, manažér komunikácie a udalostí, robin.hoerrmann@ngva.eu, telefón +32 470 77 34 28.

O spoločnosti ACEA

Európska asociácia výrobcov automobilov (ACEA) zastupuje 16 hlavných európskych výrobcov automobilov, dodávok, nákladných automobilov a autobusov so sídlom v Európe: BMW Group, CNH Industrial, DAF Trucks, Daimler, Ferrari, Fiat Chrysler Automobiles, Ford of Europe, Honda Motor Europe, Hyundai Motor Europe, Jaguar Land Rover, PSA Group, Renault Group, Toyota Motor Europe, Volkswagen Group, Volvo Cars a Volvo Group.

Viac informácií o ACEA nájdete na www.acea.be alebo www.twitter.com/ACEA_eu.
Kontakt: Cara McLaughlin, riaditeľka pre komunikáciu, cm@acea.be, telefón +32 2 738 73 45 alebo +32 485 88 66 47.

Zdroj:https://www.acea.be/press-releases/article/natural-and-renewable-gas-joint-call-to-accelerate-the-deployment-of-refuel

Prázdny
Prázdny
Copyright © 2018 CNG Slovensko s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov. Webdesign vytvoril VIZUAL ®