Princíp fungovania CNG plniacej stanice

<Zadajte anotáciu>

V nasledujúcom videu vám ukážeme činnosť CNG plniacej stanice. CNG plniaca stanica pozostáva z:

  • Technologický kontajner osadený kompresormi, filtrami, tlakovými zásobníkmi a potrebnými armatúrami
  • Výdajný ostrovček osadený výdajným stojanom a platobným terminálom (výdajný ostrovčekov môže byť viac)

Stanica je napojená na prívod zemného plynu, kľúčové komponenty systému sú trvale chladené a kondenzát olej/voda sú oddelené. Pre správnu funkciu je potrebné dodávaný zemný plyn zbaviť vlhkosti. CNG spracované kompresormi je natlakované do vysokotlakých zásobníkov, ktoré pozostávajú z troch sekcií: high bank, middle bank, low bank. Zásobníky sa začínajú plniť od high po low bank. Keď sú všetky 3 sekcie natlakované kompresory sa vypnú.

Vozidlo potrebuje natlakovať zásobníky na 200 barov. 

Tankovanie vozidla, postup

  1. Hadicu bezpečne pripojíme na tankovací ventil vozidla
  2. Nádrž vozidla sa plní z low banku cez middle bank a končí sa high banku , podľa potrebného množstva plynu
  3. Tlak v zásobníku CNG stanice klesne, kompresory sa spustia a dotlakujú zásobník pre ďalšie vozidlo
  4. Tankovanie vozidiel a chod kompresorov môžu prebiehať súčasne

V prípade záujmu o vlastnú CNG plniacu stanicu nás neváhajte kontaktovať.

Prázdny
Prázdny
Copyright © 2018 CNG Slovensko s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov. Webdesign vytvoril VIZUAL ®