Post-pandemický optimizmus v doprave pre zemný plyn

„Planéta Zem a jej obyvatelia dostali obrovskú príležitosť, záchranné lano, ktorú je potrebné rešpektovať a využívať. A hoci existuje veľa pozitívnych výsledkov, ktoré pravdepodobne vyplynú z obdobia po COVID, z hľadiska energie, metán ako fosilné, obnoviteľné palivo a vodík vystupujú ako potenciálni hrdinovia pre čistejšiu budúcnosť, “hovorí Lennart Pilskog, predseda NGV Global.

zdroj: https://www.theweek.in/news/sci-tech/2019/05/14/Methane-eating-bacteria-might-spark-a-revolution-in-green-fuel.html


Plyn bude hrať úlohu pri prechode na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo [...]. Posúdite, ako možno diverzifikovať zdroje dodávok za konkurencieschopné ceny, najmä úplným využitím potenciálu dostupného skvapalneného zemného plynu. Ursula von der Leyen, Predseda Európskej komisie

Keď dni obmedzení spôsobených COVID-19 pominú a reštrikcie sa uvoľnia, keďže hospodárstvo a náš spoločenský život sa opäť prebudia, najjednoduchšou cestou vpred je návrat k existujúcemu životnému štýlu znečisťujúcemu ovzdušie. Je však ľahké opakovať staré chyby. Pilskog to považuje za „životne dôležitý čas na poskytovanie dôležitých správ o environmentálnych výhodách zemného a obnoviteľného plynu“.

NGV Global s rastúcou istotou, že RNG (obnoviteľný zemný plyn) a NG (zemný plyn) majú kapacitu nahradiť podstatnú časť konvenčných palív a ako také prispievajú k čistejšiemu prostrediu prostredníctvom dopravy s nízkymi emisiami. Globálne štatistiky NGV ukazujú, že počet vozidiel poháňaných zemným plynom vzrástol od roku 2017 do roku 2018 o 8,2% a za rok 2019 o 6,1%. Celkový počet vozidiel NGV na konci roku 2019 predstavoval na celom svete viac ako 28,57 milióna. Hoci vzostupný trend sa môže spomaliť z dôvodu pandémie a jej hospodárskeho vplyvu, predpokladá sa, že počet NGV pred koncom roku 2021 prekročí 30 miliónov.

 

Zdroj: https://www.ngva.eu/wp-content/uploads/2020/03/NGVA-Europe_Report-of-Activities_2019.pdf

Podľa NGVA Europe predstavuje biometán (obnoviteľný zemný plyn - RNG) 17% všetkého plynného paliva spotrebovaného cestnou dopravou v regióne. Niektoré krajiny sa ešte musia zapojiť do získavania obnoviteľného plynu pre účely dopravy, ale pre iné je táto príležitosť neodolateľná: vo Švajčiarsku je to 22,4% z predaja pohonných hmôt, Spojené kráľovstvo sa blíži 70%, zatiaľ čo vo Švédsku 94% z CNG paliva predávaný je obnoviteľný. Dánsko vypúšťa obnoviteľný plyn iba zo svojich staníc CNG. „Je dôležité pochopiť a uznať, že vozidlo poháňané obnoviteľným plynom je z hľadiska klímy neutrálne. Je dokázaná európska kapacita výroby obnoviteľného plynu a kritériá trvalej udržateľnosti sú plne rešpektované, “hovorí generálny tajomník NGVA Europe.
 

Zdroj: https://www.ngvglobal.com/blog/optimism-for-post-pandemic-natural-gas-fuel-for-mobility-0522

„Keďže vlády sa snažia zrýchliť prechod na čistú energiu, nemali by zabúdať na význam nízkouhlíkových plynov, ako sú biometán a bioplyn,“ uviedol Dr Fatih Birol, výkonný riaditeľ IEA (Medzinárodná energetická organizácia). „Bioplyn a biometán okrem iného ponúkajú spôsob, ako priviesť vidiecke spoločenstvá a priemyselné odvetvia do transformácie energetického sektora.“

Globálny energetický prehľad IEA z roku 2020 sa uzatvára veľmi pozitívnym pohľadom na metán, z ktorého vyplýva, že „Pokles ekonomického zdravia znamená, že investície do nových alternatív palív sa spomalia a pravdepodobne niektoré projekty zmiznú, aspoň zatiaľ. Na druhej strane je tu infraštruktúra zemného plynu, táto technológia je globálna a výhody sú nespochybniteľné, najmä pre bioplyn. “

Vypracoval Ing. Michal Smolnický
Zdroj: 
- https://www.ngvglobal.com/blog/optimism-for-post-pandemic-natural-gas-fuel-for-mobility-0522
- https://www.ngva.eu/medias/report-of-activities-2019/

Prázdny
Prázdny
Copyright © 2018 CNG Slovensko s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov. Webdesign vytvoril VIZUAL ®