Je elektromobil liekom na klimatické zmeny ? 2.Časť

Koľko emisií CO2 vypúšťame do ovzdušia oproti prírode, aký to má vplyv na klimatické zmeny, koľko emisí reálne produkuje elektromobil.

V predchádzajúcom článku sme si ukázali aké hodnoty CO2 ľudia vylučujú do ovzdušia.

Všetky uvedené údaje (v predchádzajúcom článku) naznačujú ako „veľmi“ znečisťujeme naše ovzdušie produkovaním CO2. Naozaj je to také neznesiteľné, že naša planéta sa s tým množstvom CO2 nedokáže vysporiadať a reaguje tak prehrievaním ?

"Áno, príroda produkuje cca 770 miliárd ton CO2 ročne, proti čomu sa 29 miliárd ton CO2, ktoré pochádzajú z použitia fosílnych palív, zdá ako smiešne malé číslo. Vtip je v tom, že príroda nielen produkuje CO2, ale zároveň ho aj z ovzdušia odoberá. Podľa tohto prepočtu sa vie dokonca vysporiadať aj s časťou uhlíka, ktorý produkuje ľudstvo, ale za podstatné môžeme považovať to, že naše aktivity CO2 len produkujú, no ten plyn nijako nemíňame."

Tým, že naše vlády aktívne vyrubujú lesy a ničia tým celý ekosystém, obmedzujú prirodzené absorbovanie CO2 pre tvorbu kyslíka na Zemi.

(PS: pozrite si firmu, veľkoobchod s drevom(hlavne výrub), pána ministra hospodárstva Žigu a ako sa zisky jeho firmy, pardon jeho manželky, zdvihli od kedy je vo vláde https://www.finstat.sk/31701515) )

Keď sa neustále hodnoty CO2 zvyšujú prečo sa naša planéta za posledných      10 000 rokov ochladzuje ?

Nasledovný graf predstavuje arktické teploty získané hlbokými vrtmi v grónskom ľadovci. Všimnite si, že otepľovanie klímy, ktoré momentálne až hystericky dramatizujeme, je ten srandovný nenápadný nárast úplne na konci grafu. Aké skromné oteplenie, keď to porovnáme so stredovekými horúčavami, ktoré vyvrcholili pred 900 rokmi! A čo potom oteplenie za rímskych čias, či Mínojské oteplenie (pred 3.300 rokmi nazývané podľa rannej gréckej kultúry na Kréte) ? Bez ohľadu na to či veríte alebo neveríte v globálne oteplovanie. 

Dôležité je si zodpovedať otázku prečo nám svetoví lídri všade obúchavajú o hlavu ako je dôležité znižovať CO2 keď na základe uvedeného je zrejmé, že asi až taký globálny problém to nie je. A je naozaj riešením elektromobil, ktorý produkuje najmenej CO2 ?

Podstatou problémov pri elektrických vozidlách sú batérie. Pre ich konštrukčné prvky sa používa železo, kobalt, nikel, horčík, lítium, hliník, grafit a veľa ďalších „fajnových“ ťažkých kovov. K ich extrahovaniu a spracovaniu je potrebné obrovské množstvo energie a napríklad výrobný proces batérií pre Teslu 3 vyprodukuje od 11 do 15 ton CO2. Tak to vypočítali vedci pod vedením Christopha Buchala z Univerzitvy v Kolíne nad Rýnem.

Podľa nemeckých odborníkov, s prihliadnutím na životný cyklus batérie, stanovený na 10 rokov s životnosťou 150 000 km, sa tieto emisie pohybujú od 73 do 98 g CO2/km. K tomuto výsledku musí byť samozrejme pridané emisie CO2 spojené s výrobou elektriny k napájaniu vozidla. Nezabudnime na rakúsko-nemecký trend zatvárania jadrových elektrárni, ktoré sú výrazne menej zaťažujúce pre prírodu ako napr. tepelné elektrárne (spaľovanie hnedého, čierneho uhlia, veterné elektrárne – vytvárajú infrazvuk, ktorý devastuje ekosystém vtáctva a hmyzu). V krajinách kde používajú jadrové elektrárne (ako napr. Vo Francúzku až 70% z produkcie el.e.) alebo vyrábajú elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie sa výrazne znižujú emisie v procese.

Skutočné emisie CO2, z elektrického vozidla po sčítaní všetkých údajov sú od 156 do 180 g CO2/km čo je dosť v porovnaní napr. s CNG vozidlami, ktoré produkujú do 100-115 g CO2/km

Zdá sa, že všeobecne argumentu znižovania produkcie CO2 v doprave „dochádza para“ a vyrábaním elektromobilov s výrazne vyššou produkciou CO2 ako pri spaľovacích motoroch to rozhodne nevylepšili.

Môžeme bez výčitiek povedať, že otázka CO2 je zodpovedaná a netvorí najväčšiu hrozbu pre našu planétu ako to je všade prezentované. V čom osobne vidím výrazne väčší problém, ktorý nie je verejnosti prezentovaný sú pevné častice PM a zlúčeniny NOx.

V tomto prípade hrajú kľúčovú úlohu vozidlá s alternatívnym pohonom a aj na základe uvedených údajov CO2-jkou „zdiskreditované“ elektromobily.

V ďalšej časti sa dozviete :)
(Škodlivosť výfukových plynov, tichý zabijak PM a NOx, hodnoty NOx v Českej a Slovenskej republike)

 

Autor článku: ing. Michal Smolnický

 

Zdroje: 
- http://www.osel.cz/10643-co-s-nepopularnim-oxidem-uhlicitym-udelat-z-nej-grafen.html
- Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická Fakulta, Diplomová práca – Vlastnosti pohonov s palivom CNG, 2019, Kristián Dobrý, Bc.
- Podpora čistej mobility na Slovensku, Ministerstvo Životného prostredia Slovenskej republiky, Milan Chrenko generálny riaditeľ, Sekcia enviromentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov, 12.4.2018, Loučeň
- Ministerstvo prúmyslu a obchodu ČR, Národní akční plán čisté mobility (NAP CM) Říjen 2015
- http://www.svetdopravy.sk/emisie-cestnych-vozidiel/
- https://auto.pravda.sk/poradna/clanok/505479-nove-auta-produkuju-viac-co2-ktore-znacky-najviac/
- http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20180301STO98928/ktore-krajiny-a-odvetvia-vypustaju-najviac-emisii-infografika
- https://www.enviroportal.sk/klimaticke-zmeny/emisie-sklenikovych-plynov
- https://www.enviroportal.sk/uploads/report/sprava-dopr-2013-final.pdf
- https://niejemijedno.sk/co-vam-nepovedia-o-klimatickej-zmene/

Prázdny
Prázdny
Copyright © 2018 CNG Slovensko s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov. Webdesign vytvoril VIZUAL ®