História plynových vozidiel

Už začiatkom 30. rokov dvadsiateho storočia boli zaznamenané prvé vozidlá na plynový pohon. Mali drevený alebo kovový rám pripevnený na strechu a uchytený na nárazníky vozidla s obrovským ťažkopádnym balónom slúžiacim ako plynová „nádrž“.

História vozidiel na plyn

Už začiatkom 30. rokov dvadsiateho storočia boli zaznamenané prvé vozidlá na plyn avšak nie je jasné kto a kedy ich presne vyvinul. Prvé vozidla na plyn využívali ne-stlačený plyn a boli nazývané „vozidlá s plynovým vakom“ (gas bag vehicles). Tieto vozidlá sa boli alternatívou ku benzínovým vozidlám pri obrovskom nedostatku benzínu v priebehu I. Svetovej vojny a dokonca aj v priebehu II. Svetovej vojny. 

Prvé vozidlá na plyn mali drevený alebo kovový rám pripevnený na strechu a uchytený na nárazníky vozidla s obrovským ťažkopádnym balónom slúžiacim ako plynová „nádrž“. Prvé vozidlá pútali veľkú pozornosť a zjavne nemali vhodné aerodynamické tvary.

Vakové plynové vozidlá boli vyrábané počas I. a II. Svetovej vojny hlavne vo Francúzsku, Holandsku, Nemecku a Anglicku ako improvizované riešenie kvôli nedostatku benzínu. Podobne ako v osobných vozidlách tak isto boli vybavené plynovým systémom aj autobusy a nákladné vozidlá. Vozidlá používali svietiplyn, hlavne zmes metánu a etylénu. Svietiplyn bol vedľajším produktom pri spracovaní koksu, potrebného pre výrobu železa.

Jedinou možnosťou ako dosiahnuť relatívnu efektivitu využitia svietiplynu bolo použitie extrémne veľkých plynových vakov. Autobusy boli vhodnejšie na používanie plynu ako osobné automobily, mohli využiť celú dĺžku vozidla pre vak na plyn.


Osobné automobily boli vybavené dreveným alebo kovovým rámom, ktorý bol pripevnený na strechu vozidla a podporený uchytením o nárazníky. Boli to nepriehľadnuteľné vozidlá

Holandský automobil na obrázku nosil plynový vak s objemom 13 metrov kubických. Táto úprava umožňovala dojazd približne 50km. Aerodynamika týchto vozidiel bola priam katastrofálna , takže spotreba bola vysoká. 

Ľahká oprava

Veľmi jednoducho sa dalo odpozorovať koľko plynu ešte ostáva vo vaku, keďže pri plnej „nádrži“ plynu bol vak plne nafúknutý a každým kilometrom sa sfukoval.

Vaky boli vyrábané z hodvábu alebo iných tkanív, impregnovanými gumou. (Zodiac bol jeden z výrobcov). Tieto vaky boli veľmi lacné a ľahké na výrobu v porovnaní s kovovými nádržami. Taktiež sa dali podobne opraviť ako pneumatiky bicyklov. Vaky boli uchytené na rámoch pomocou lán a pružín. Niektoré plynové vozidlá mohli používať aj plyn aj benzín. Prepínanie bolo ovládateľné z kabíny vozidla.  

Stlačený plyn

Aj keď bolo technicky možné už v tej dobe stláčať plyn, nestalo sa tak z 2 dôvodov.
Oxid uhoľnatý, jeden z komponentov vtedajšieho používaného plynu sa pomaly rozkladá pri stlačení, zatiaľ čo plynný vodík (hydrogen gas), ďalší komponent, uniká cez steny kovových nádrží keď je stláčaný.
Jedinou výnimkou bolo použitie tlakových plynových fliaš vo Francúzsku počas druhej svetovej vojny, čo umožňovalo menšiu palivovú nádrž a lepší dojazd. V tomto prípade bol použitý zemný plyn, ktorý by mohol byť stlačený bez nevýhod stláčania svietiplynu plynu. Táto konfigurácia sa však v tom čase ukázala ako drahšia a nebezpečnejšia.

Obmedzenia vakových plynových vozidiel

Nikoho neprekvapí, že vozidlá na plynové vaky majú svoje riziká. Jedným z evidentných rizík bol požiar, ktorý by mohol spôsobiť výbuch plynu. Výsledkom bolo, že ľudia čakajúci na autobus boli vyzvaní, aby nefajčili

Ďalším rizikom boli mosty a iné cestné prekážky. Vodič musel vedieť presnú výšku svojho vozidla a mostov, ktoré plánoval prejsť.

Tiež nebola vhodná vysoká rýchlosť. Odporúča sa, aby neprekročila rýchlosť 50 km/h a to nielen na udržanie slušného dojazdu, ale aj na to, aby palivová nádrž "neodletela" z vozidla. Silné bočné vetry predstavovali nebezpečné situácie. Vozidlá s plynovými vakmi tiež trpeli požiarmi karburátora a následným poškodením motora.

V deväťdesiatych rokoch 20. storočia sa v Číne používali  autobusy s plynovými vakmi, najmä v obci Chongqing, kde boli prevádzkované, aj v období mieru, ako lacná možnosť verejnej dopravy. Na obrázku je zachytených aspoň šesť prevádzkovaných autobusov s plynovými vakmi v Shawane ("Sandy Bay"), Shandong, Čína, v roku 1965.

( Zdroj: https://www.lowtechmagazine.com/2011/11/gas-bag-vehicles.html ) 

Prázdny
Copyright © 2018 CNG Slovensko s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov. Webdesign vytvoril VIZUAL ®