Technológia CNG plniacej stanice

Stanica pozostáva z betónového odhlučneného kontajnera, z kompresora/kompresorov, tlakových zásobníkov, potrebných armatúr, výdajného systému a platobného terminálu.

Kompresory, tlakové zásobníky a potrebné armatúry vo vnútri stanice.

Elektroinštalácia vo vnútri stanice.

Princíp činnosti

Po úvodnom spustení stanice do prevádzky kompresor/y natlakujú zásobníky stanice na 250/275 barov. Po dosiahnutí uvedeného tlaku sa kompresor/y vypne. Stanica je pripravená na tankovanie vozidiel.

Vozidlo prichádza k stanici. Vodič sa identifikuje bankovou alebo palivovou kartou (CCS, SPPCNG a podobne). Pripojí tankovaciu hadicu k vozidlu a tlačidlom "Štart" na výdajnom stojane zaháji tankovanie. Tankovanie je možné ukončiť stlačením tlačidla "Stop" na výdajnom stojane, alebo naplnením zásobníkov vozidla na 200 barov, čo oznámi výdajný stojanom blikajúcim nápisom "End". Po odtlakovaní hadice otočením modrej páčky (po "odfúknutí") sa tankovacia pištoľ sama uvoľní z tankovacieho hrdla vozidla a je možné ju odpojiť.

Ponúkame výstavbu vlastnej stanice

Pre záujemcov postavíme stanicu "na kľúč" a v prípade záujmu ju v rámci partnerského programu tiež zaradíme do našej siete plniacich staníc CNG Slovensko. Náš sortiment pozostáva zo staníc pre osobné vozidlá do 3,5 tony až po stanice určené pre tankovanie flotíl nákladných vozidiel a autobusov. Plniace stanice sú samoobslužné, otvorené non-stop. Naše najmenšie stanice určené ako verejné sú schopné obslúžiť denne 45 až 70 osobných a úžitkových vozidiel do 3,5t. Najväčšie modely vedia obslúžiť až cca 40 ťahačov denne alebo flotilu autobusov. Všetky stanice sú "zákazková výroba" takže vieme uspokojiť požiadavky širokého spektra zákazníkov aj mimo uvedený rámec kapacít staníc. 
Výber vhodnej lokality pre výstavbu CNG PS
Vhodná lokalita je dobre prístupná pre miestnu dopravu. Blízko sú verejné siete zemného plynu a elektrickej energie, prípadne kanalizačná sieť (nie je nutnou podmienkou). Záber plochy sa pohybuje od cca 150m2 - 300m2 v závislosti od dopravného riešenia.

 

Postup pri realizácii CNG PS
 • výber vhodnej lokality

 • spracovanie projektovej dokumentácie

 • inžinierska činnosť pre získanie všetkých stanovísk a povolení

 • po získaní stavebného povolenia realizácia stavebnej časti (prípojky, dopravné riešenie, odkanalizovanie a pod.)

 • doprava CNG PS na miesto inštalácie

 • vykládka kontajnera žeriavom

 • osadenie na miesto inštalácie, napojenie na prípojky

 • vykonanie funkčnej skúšky a uvedenie stanice do testovacej prevádzky

 • vykonanie úradnej skúšky za účasti príslušných inštitúcií

 • vyžiadanie stanoviska hygieny

 • kolaudačné konanie a rozhodnutie o uvedení do prevádzky

Vaše osobné údaje bude Prevádzkovateľ - CNG SLOVENSKO s.r.o., so sídlom Severné nábrežie 2635/40 040 01 Košice - mestská časť Džungľa, IČO: 51138905 spracúvať v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Aby sme Vás mohli kontaktovať a poskytnúť Vám relevantné informácie, potrebujeme od Vás aspoň Vašu e-mailovú adresu. Našim oprávneným záujmom je zodpovedať akékoľvek Vaše dopyty a podnety. Potešíme sa akejkoľvek spätnej väzbe. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov. Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete na našom webovom sídle v sekcii "Ochrana osobných údajov".

Polia označené * je povinné vyplniť pre odoslanie správy.

**v prípade, že zaškrtnete toto políčko, udeľujete tým súhlas prevádzkovateľovi so zasielaním marketingových správ. Vašu e-mailovú adresu bude prevádzkovateľ spracúvať v zmysle čl. 6 ods.1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Viac informácií nájdete v sekcii „Ochrana osobných údajov“ . 

Copyright © 2018 CNG Slovensko s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov. Webdesign vytvoril VIZUAL ®