Partnerský program

O partnerskom programe

Cieľom projektu je vybudovať a prevádzkovať sieť CNG plniacich staníc ( CNG PS ) pri prevádzkach potenciálnych zákazníkov, tým zahustiť jestvujúcu sieť CNG PS. Umožniť prístup k najekologickejšiemu a najefektívnejšiemu palivu širokej verejnosti a samozrejme vozového parku zákazníka. Výstavbou CNG PS umožníme motoristom jazdiť za zlomok ceny oproti iným palivám a zároveň jazdiť EKOlogicky. Tým sa užívateľom uvoľnia nemalé finančné prostriedky, ktoré by inak musel použiť na PHM a tým podporiť svoju hlavnú podnikateľskú činnosť.

Čo je CNG

CNG je skratka anglického názvu „Compressed Natural Gas“ čo v preklade znamená stlačený zemný plyn. CNG sa skladá prevažne z metánu (cez 95%) s malou prímesou ďalších plynov.
CNG je stlačený zemný plyn na 200 barov (20MPa). Zároveň je obnoviteľným zdrojom energie vo forme BIOmetánu alebo syntetického metánu
CNG motory s veľkou rezervou spĺňajú Euro normu 6. CNG je surovina, nemusí sa vyrábať ani upravovať, na rozdiel od všetkých ostatných palív, ktoré sú vyrábané alebo sú produktom výrobného procesu. Má najvyššiu energetickú hustotu spomedzi všetkých komerčne využívaných palív (aj elektromobil):
1 kg CNG = 1,4 m3 zemného plynu
1 kg CNG = 1,5 l benzínu
1 kg CNG = 1,3 l nafty
1 kg CNG = 1,9 l LPG
Pri spaľovaní CNG uniká do ovzdušia v porovnaní s naftou alebo benzínom výrazne menej škodlivín, oxidov dusíka NOX, oxidu uhličitého CO2, pevných častíc a karcinogénnych látok. Pri porovnaní CNG s klasickými ropnými palivami podľa normy EURO 6, dosahuje CNG výrazné zníženie exhalátov:
o 30 % menej emisií CO2
o 70 % menej emisií NOX
o 95 % menej emisií pevných častíc ( sadze )

Výhody pre zákazníka s CNG PS

Vybudovanie siete CNG PS prinesie benefity:
 • značná finančná úspora na PHM 25 - 45 % oproti benzínu / dieselu
 • možnosť uvádzať na marketingových materiáloch zákazníka "zelená firma"
 • zlepšovanie kvality životného prostredia znižovaním emisií výfukových plynov a emisií hluku v daných lokalitách
 • rozšírenie poskytovaných služieb zákazníkom klienta o palivo CNG

Zaradenie do siete CNG plniacich staníc "CNG Slovensko"

Základom partnerského programu je zaradenie CNG PS do siete "CNG Slovensko".
 
S cieľom navyšovania predaja CNG v celej sieti CNG Slovensko, získava obchodný partner nárok na:
 • Know-how v oblasti CNG vozidiel a CNG PS
 • Marketingovú podporu
 • Grafickú identitu
 • Palivové karty, ktoré umožňujú zákazníkom tankovať CNG na všetkých CNG PS na Slovensku

Konverzia flotily zákazníka na CNG

Po vybudovaní CNG PS v danej prevádzke zákazníka je možné postupne, v súlade s prirodzenou obnovou vozového parku, vymeniť všetky vozidlá na CNG.
Dostupné CNG vozidlá:
 • osobné a úžitkové do 3,5t (všetky dostupné CNG vozidlá)
 • ťažká nákladná doprava + ťahače
 • manipulačná technika - vysokozdvižné vozíky. VZV na CNG je možné využívať v interiéroch aj exteriéroch. VZV na CNG ponúkajú značky Linde a Toyota.
 • malá komunálna technika pre letnú a zimnú údržbu plôch, cisterny, nosiče kontajnerov a podobne
 • komunálna technika
 • autobusy

 

Výrobcovia osobných CNG automobilov

Výrobcovia úžitkových CNG vozidiel

Prázdny

Výrobcovia nákladných CNG vozidiel

Varianty spolupráce

1. Výstavba CNG plniacej stanice na náklady CNG Slovensko

CNG PS je možné vybudovať na náklady CNG Slovensko, ak:

 • CNG PS je aj verejná
 • zákazník v cieľovom stave (po prechode vlastnej flotily na CNG) garantuje vopred dohodnutý odber CNG

2. Výstavba CNG PS "na kľúč"

CNG Slovensko poskytuje výstavbu CNG PS "na kľúč":

 • vytypovanie vhodného pozemku/lokality
 • kompletná projektová dokumentácia
 • stavebná príprava pozemku na výstavbu CNG PS
 • výroba/dovoz/inštalácia technológie CNG PS
 • uvedenie CNG PS do oficiálnej prevádzky

Je možné dohodnúť aj kombinovaný typ spolupráce podľa vzájomnej dohody.

Podmienky pre výstavbu stanice

Všeobecné technické podmienky pre výstavbu stanice

 • lokalita dobre dostupná pre dopravu
 • na mieste inštalácie, resp. v blízkom okolí (do 50m) je verejná sieť zemného plynu (s tlakom 0.2, 1 alebo 3 bary (20, 100 alebo 300 kPa) ) a elektrickej energie Ak je tlak mimo uvedené hodnoty, súčasťou prípojky je aj regulačná stanica na najbližšiu nižšiu hodnotu.
 • záber plochy je samotný technologický kontajner (viď ďalší bod) + dopravné riešenie.
orientačné rozmery celkovej plochy:
tech. kontajner + výdajný stojan priamo na parkovisku = 20m2
tech. kontajner + výdajný stojan + dopravné riešenie = 300 - 700m2
Ostatné parametre a požiadavky
 • je potrebné zabezpečiť prístup na internet, najjednoduchšie cez GSM operátora s dátovou SIM kartou. Je možnosť využiť dostupnú LAN
 • CNG PS je samoobslužná (nie je nutná obsluha), v prevádzke 24/7!
 • platby je možné realizovať bankovými kartami, Apple pay, Google pay, palivovými kartami. Sú možné aj ďalšie spôsoby platieb - vlastné flotilové karty a podobne.
 • nie je potrebná logistika návozu paliva, zemný plyn prúdi cez prípojku do technológie CNG PS
Vhodná lokalita pre umiestnenie verejnej CNG PS
 • parkoviská obchodných centier, Retail parkov, čerpacie stanice
 • pozemky pri cestách I., II., III. triedy, priemyselné parky
 • logistické parky, prekladiská, parkoviská pri letiskách

Modelový rad CNG PS v našom portfóliu

Základný model:
 • záber plochy 3,5 x 2,5m + dopravné riešenie
 • 50 - 70 osobných vozidiel do 3,5t
 • + 1 - 2 nákladné vozidlá a flotila VZV denne
Stredný model:
 • záber plochy 4,5 x 2,5m + dopravné riešenie
 • 150 - 250 osobných vozidiel do 3,5t
 • alebo 20 ťahačov a flotila VZV denne
Vyšší model:
 • záber plochy 3 x 5,5 x 2,8 m a 2,5 x 3 x 2,8m (2 kontajnery) + dopravné riešenie
 • 360 – 500 vozidiel do 3,5t
 • alebo 35 – 50 ťahačov a flotila VZV denne

Šírenie povedomia o CNG

Prázdny
Jedným zo základných pilierov zvyšovania predaja CNG na plniacich staniciach je rozširovanie povedomia o CNG na Slovenskom trhu.
Zaradením do siete CNG Slovensko získavate:
 • Vytvorenie samostatnej podstránky o CNG PS na webstránke
 • Spracovanie fotografií CNG PS a všetkých informácii o danej lokalite, otváracích hodinách, najbližšom CNG servise a pod.
 • Zaradenie CNG PS do online mapy na našej webstránke a zoznamu plniacich staníc
 • Oznámenie o CNG PS na www.cngslovensko.sk na čas podľa dohody
 • Zaradenie lokality CNG PS do všetkých relevantných Európskych CNG máp
 • Vytvorenie „Google miesto“ pre CNG PS
 • Dobrovoľné členstvo v občianskom združení „CNG naša budúcnosť na cestách“

PHM kalkulačka

PHM kalkulačka je unikátny nástroj pre CNG užívateľov alebo potenciálnych záujemcov pre výpočet úspor s využívaním CNG oproti bežným palivám. V rámci partnerského programu je možné pripraviť komplexnú analýzu vozového parku pri zohľadnený priemerných cien za určité časové obdobie a následne navrhnúť vhodné CNG vozidlá pre potreby zákazníka.

Vypočítajte si svoju úsporu s CNG tu

Propagácia na sociálnych sieťach a Google reklama

V rámci partnerského programu získavate zaradenie do aktívneho marketingového plánu pre rozvoj povedomia o CNG cez sociálne siete Facebook, Google, Instagram.
Aktívna marketingová kampaň:
 • Facebook príspevky o CNG 1-3x do týždňa
 • Instagram príspevky o CNG 1-3x do týždňa
 • Google príspevky o CNG 1-3x do týždňa
 • Aktívna google reklama pre oblasti CNG
 • Pravidelná aktualizácia informácií o CNG PS na všetkých kanáloch

Predaj CNG vozidiel

Prázdny

Predaj CNG vozidiel

V prípade záujmu Vám ponúkame komplexné služby v oblasti predaja CNG vozidiel. Pre ďalšie informácie nás kontaktujte.

Palivové karty CCS

V našej sieti CNG Slovensko je možné platiť, okrem klasických bankových kariet, aj palivovými kartami CCS. Vstupom do siete CNG Slovensko získavate možnosť pre Váš vozový park ale aj vašich zákazníkov využívať CCS palivové karty s Vašim logom. Pre viac informácií o výhodách využívania CCS palivových kariet nás neváhajte kontaktovať.

Propagačné materiály

Máme pripravené komplexné riešenie vizuálnej komunikácie značky.
Prázdny

Tlačové materiály

 • hlavičkový papier
 • plagáty
 • vizitky
 • letáky

Reklamné predmety

 • reklamný textil ( tričká, polokošele a pod. )
 • písacie potreby
 • poznámkové bloky
 • kalendáre, diáre
 • prívesky

Reklama

 • billboardy
 • bannery
 • vlajky

Vaše osobné údaje bude Prevádzkovateľ - CNG SLOVENSKO s.r.o., so sídlom Severné nábrežie 2635/40 040 01 Košice - mestská časť Džungľa, IČO: 51138905 spracúvať v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Aby sme Vás mohli kontaktovať a poskytnúť Vám relevantné informácie, potrebujeme od Vás aspoň Vašu e-mailovú adresu. Našim oprávneným záujmom je zodpovedať akékoľvek Vaše dopyty a podnety. Potešíme sa akejkoľvek spätnej väzbe. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov. Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete na našom webovom sídle v sekcii "Ochrana osobných údajov".

Polia označené * je povinné vyplniť pre odoslanie správy.

**v prípade, že zaškrtnete toto políčko, udeľujete tým súhlas prevádzkovateľovi so zasielaním marketingových správ. Vašu e-mailovú adresu bude prevádzkovateľ spracúvať v zmysle čl. 6 ods.1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Viac informácií nájdete v sekcii „Ochrana osobných údajov“ . 

Copyright © 2018 CNG Slovensko s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov. Webdesign vytvoril VIZUAL ®