Zemný plyn je účinný spôsob na znižovanie emisií v ovzduší

Zemný plyn ponúka najrýchlejší spôsob, ako znížiť emisie prachových častíc a skleníkových plynov z vykurovania, energetiky a dopravy v ovzduší.


Slovensko je druhou najplynofikovanejšou európskou krajinou po Holandsku. Zemný plyn ponúka najrýchlejší spôsob, ako znížiť emisie prachových častíc a skleníkových plynov z vykurovania, energetiky a dopravy v ovzduší. Informoval o tom výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ) Richard Kvasňovský. Reagoval tak na prejav prezidentky SR Zuzany Čaputovej na medzinárodnej konferencii Clean Air Forum, kde upozornila na zlú situáciu v oblasti kvality ovzdušia.

Viac ako 1,5 milióna odberných miest

Slovensko je druhou najplynofikovanejšou európskou krajinou po Holandsku, čo sa týka miery plynofikácie obytných sídiel, uviedol Kvasňovský. Zemný plyn prúdi do viac ako 1,5 milióna odberných miest v 77 percentách slovenských miest a obcí. V nich žije viac ako 94 percent populácie Slovenska.

"Je dôležité uvedomiť si fakt, že emisie oxidu uhličitého sa dajú znížiť o polovicu používaním zemného plynu namiesto uhlia a dreva, a to bez ďalšej investície do rozširovania plynárenskej siete," povedal riaditeľ.

Ovzdušie zaťažujú najmä naftové motory

Ďalej vysvetľuje, že pri využití zemného plynu sa do ovzdušia dostane o 99,9 percenta menej škodlivých častíc v porovnaní s pevnými palivami. Zväz upozorňuje aj na to, že vo veľkých slovenských mestách je za znečistené ovzdušie zodpovedná doprava a naftový pohon áut. Na viacerých miestach v Bratislave aktivisti zaznamenali zvýšené hodnoty ultra jemných častíc, ale aj častíc PM 2,5 a PM 10. "Ide o alarmujúci stav, ktorý sa dlhodobo nerieši," tvrdí zväz.

Riešením je podľa Kvasňovského podpora alternatívnych pohonov pre automobily a autobusy. Ide o autá na elektrický pohon a tiež aj na stlačený a skvapalnený zemný plyn (CNG, LNG).

"Tieto pohony sú prakticky bezemisné a ich rozšírenie dokáže dramaticky zlepšiť situáciu s čistotou ovzdušia v našich mestách," poznamenal Kvasňovský. Zväz preto vyzval, aby sa dotačné programy využili nielen pre elektromobily, ale aj pre autá s pohonom na CNG a LNG.
 

Prezidentka Čaputová:
Plány na zlepšenie ovzdušia nesmú ostať na papieri

V oblasti zlepšenia kvality ovzdušia sa musia rozpracovať konkrétne plány a opatrenia, za ktoré budú zodpovedné konkrétne inštitúcie a ľudia. Musí sa skončiť s formalizmom, aby redukcia znečisťovania ovzdušia nebola vytváraná len na papieri. Odkázala to prezidentka Zuzana Čaputová.

Jej prejav prečítal na Európskom fóre pre čistejšie ovzdušie - Clean Air Forum - jej poradca Juraj Rizman "Máme skúsenosti s prípadmi, keď sa plány na redukciu znečistenia ovzdušia vytvárali len na papieri, preto, aby existovali. Boli však nevykonateľné a nemerateľné. Táto prax musí skončiť," vyzvala prezidentka.

Čaputová spomenula aj to, že znečistenie ovzdušia spôsobuje predčasné úmrtia. Na Slovensku v dôsledku toho predčasne zomrie vyše 5400 ľudí ročne. Podotkla, že na následky znečisteného ovzdušia zomrie na Slovensku 23-krát viac ľudí ako pri dopravných nehodách.

"Nepochybujem, že v oblasti ochrany ovzdušia sme už dosiahli mnoho pozitívneho, ale, žiaľ, aj vzhľadom na stále obrovské číslo obetí je našou povinnosťou nestrácať čas a plne sa koncentrovať na to, ako ďalej efektívne znižovať znečistenie ovzdušia a pomôcť ľuďom," uviedla hlava štátu.

Je tiež presvedčená, že k lepšej civilizácii a prírode sa dostaneme budovaním demokracie, posilňovaním informovanosti verejnosti, vytváraním dobrých podmienok na občiansku participáciu a zlepšovaním environmentálnej stratégie.

 

Zdroj:https://domov.sme.sk/c/22270878/plany-na-zlepsenie-ovzdusia-nemozu-byt-len-na-papieri-tvrdi-caputova.html?ref=av-left, https://ekonomika.sme.sk/c/22271324/zemny-plyn-je-ucinny-sposob-na-znizovanie-emisii-v-ovzdusi.html

Prázdny
Prázdny
Copyright © 2018 CNG Slovensko s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov. Webdesign vytvoril VIZUAL ®